словарь английский - литовский

English - lietuvių kalba

white на литовском языке:

1. baltas baltas


Tu baltas kaip popierius.
Šis šuo yra baltas.

Литовский слово "white«(baltas) встречается в наборах:

1000 populiariausių angliškų terminų: 401 - 450
1 knyga. 1 skyrius
Funkcijos / Features
Savybės - Features
Colors / Spalvos