Funkcijos / Features

 0    30 карточки    vaivasarkaite
Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
brangu
Šis viešbutis brangus.
начать обучение
expensive
This hotel is expensive.
per brangu
Važiuoti su taksi yra per brangu.
начать обучение
too expensive
Taking a taxi is too expensive.
pigu
Mūsų viešbutis pigus.
начать обучение
cheap
Our hotel is cheap.
blogai
Salygos yra blogos.
начать обучение
bad
The conditions are bad.
gerai
Jis toks geras žmogus!
начать обучение
good
He's such a good person!
skanu
Tai labai skanu.
начать обучение
tasty
It's very tasty.
gražu
Kokia graži mergaitė!
начать обучение
pretty
What a pretty girl!
negražus
Jis toks negražus.
начать обучение
ugly
He's so ugly.
nešvaru
Toletas yra labai nešvarus.
начать обучение
dirty
The toilet is very dirty.
švaru
Kambariai pakankamai švarūs.
начать обучение
clean
The rooms are quite clean.
šalta
Man šalta.
начать обучение
cold
I'm cold.
šilta
Imk mano šiltą megztinį.
начать обучение
warm
Take my warm sweater.
greitai
Ji vairuoja per greitai.
начать обучение
fast
She drives too fast.
lėtai
Man patinka lėta muzika.
начать обучение
slow
I like slow melodies.
draugiška
Visi čia labai draugiški.
начать обучение
friendly
Everyone is friendly here.
alkanas
Aš labai alkanas.
начать обучение
hungry
I'm very hungry.
ištroškęs
Jis ištroškęs.
начать обучение
thirsty
He's thirsty.
pavargęs
Aš labai pavargęs.
начать обучение
tired
I am very tired.
sirgti
Aš sergu.
начать обучение
sick
I'm sick.
kitos
Tu atrodai kitaip.
начать обучение
different
You look different.
naujas
Nusipirkau naują suvenyrą.
начать обучение
new
I bought a new souvenir!
didelis
Šis miestas toks didelis.
начать обучение
big
This city is so big.
laimingas
Esu laimingas tave matydamas.
начать обучение
happy
I'm so happy to see you.
liūdnas
Kodėl tu liūdnas?
начать обучение
sad
Why are you sad?
baltas
Debesys balti.
начать обучение
white
The clouds are white.
juodas
Kava juoda.
начать обучение
black
Coffee is black.
žalias
Žolė žalia.
начать обучение
green
The grass is green.
raudona
Rožės raudonos.
начать обучение
red
Roses are red.
mėlynas
Dangus mėlynas.
начать обучение
blue
The sky is blue.
geltonas
Smėlis geltonas.
начать обучение
yellow
The sand is yellow.

Funkcijos

Pagrindiniai žodžiai padėsiantys išsireikšti anglų kalboje.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.