словарь немецкий - польский

Deutsch - język polski

nachhaltig на польском языке:

1. długotrwały długotrwały


długotrwały efekt
musimy znaleźć rozwiązanie długotrwałych konfliktów

Польский слово "nachhaltig«(długotrwały) встречается в наборах:

Słówka z tekstów do kolokwium 28.03.2018
Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmittelprodu...
Das Problem mit der schnellen Mode
Słówka z kartek 26.05.2018
deutsch meine 1

2. trwały trwały


Kamień jest trwałym materiałem
W naszym interesie leży, żeby zapanował tutaj trwały pokój i demokracja.

Польский слово "nachhaltig«(trwały) встречается в наборах:

2. Wohnen und Umwelt
Niemiecki – 195 (2)

3. długofalowo długofalowo4. zrównoważony


zrównoważony rozwój
Czasem myślę o bardziej zrównoważonym życiu.

Польский слово "nachhaltig«(zrównoważony) встречается в наборах:

Niemiecki C1 1126 - 1150
Tourismus 22.08.18