словарь немецкий - польский

Deutsch - język polski

nachahmen на польском языке:

1. naśladować naśladować


To przykład, panie przewodniczący, szanowni państwo, który świat arabski mógłby z powodzeniem naśladować.
Adam powininen naśladować naszych nauczycieli
naśladować dźwięki
Opracował technologię, która pozwala naśladować ludzką mimikę.
Powinniśmy go naśladować
Każde dziecko potrzebuje kogoś, kogo mogłoby szanować i naśladować.

Польский слово "nachahmen«(naśladować) встречается в наборах:

Podstawowe czasowniki
Generation Superhirn
słówka z lekcji
czasowniki 1