словарь немецкий - польский

Deutsch - język polski

nachholen на польском языке:

1. nadrabiać nadrabiaćПольский слово "nachholen«(nadrabiać) встречается в наборах:

Hobbys und Freizeitaktivitäten
czasowniki rozdzielenie złożone
słownictwo 9. dział
Niemiecki C1 51 - 75
Słownictwo 10. rozdział

2. nadrobić


Próbuję nadrobić stracony czas.
Muszę przycisnąć z pracą, żeby nadrobić stracony czas.
Musisz nadrobić czas, który straciłeś.
Przyspieszyłem samochód, by nadrobić stracony czas.
Spieszyliśmy się, by nadrobić stracony czas.
On stara się nadrobić opóźnienie.

Польский слово "nachholen«(nadrobić) встречается в наборах:

Niemiecki Paweł No. 1
niemiecki na kartkówke
Lektion 75 (3.02.2021)
książka Tomka
Ausgehen ein

3. nadrobić zaległościПольский слово "nachholen«(nadrobić zaległości) встречается в наборах:

Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung
czasowniki rozdzielne i nierozdzielne
Kapitel 4 z tekstów
Stressfaktor Schule

4. nadrabiać zaległościПольский слово "nachholen«(nadrabiać zaległości) встречается в наборах:

Niemiecki - zebrane kapitel 4
czasowniki rozdzielnie złożone:)
czas rozdzielnie złożone
niemiecki złożone
Rozdzielnie złożone

5. powtarzać


Ta studentka musi powtarzać zajęcia, ponieważ nie uczyła się wystarczająco dużo.
powtarzać do egzaminu
Nie będę powtarzać dwa razy!
Nie mogę dzisiaj wyjść, muszę powtarzać do sprawdzianu.
Nie każ mi powtarzać.
Ile razy mam ci powtarzać, żeby nie jeść słodyczy przed kolacją?
Jeśli chcesz mówić jak rodzimy użytkownik, musisz powtarzać to samo zdanie raz za razem - tak jak grający na banjo ćwiczą tę samą melodię, aż będą w stanie zagrać ją w pożądanym tempie.
Ile razy mam powtarzać, że pieniądze nie przynoszą szczęścia?