Chinese for children
English中文, 汉语, 漢語
€19.99
За год

Chinese for children
Your kids will learn Chinese with VocApp!

Your kid is interested in learning new languages? Why not learn Chinese?
With this course you kids will learn basic Chinese vocabulary to have conversations
This can be a good way for you to spend some time together
Forget the “Hello”, start with the “Ni hao” today!
попробуйте бесплатно (20 карточки) или Получить полный доступ
The basics: pronunciation - 发音The basics: pronunciation - 发音  
15 карточки
Hello - 你好Hello - 你好  
15 карточки
The animals - 这些动物The animals - 这些动物  
18 карточки
Numbers - 数字Numbers - 数字  
19 карточки
Colors - 颜色Colors - 颜色  
14 карточки
My toys - 我的玩具My toys - 我的玩具  
16 карточки
At school - 在学校At school - 在学校  
14 карточки
My body - 我的身体My body - 我的身体  
15 карточки
Показать все уроки (19)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Адрес

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


карточки