Medical terms in Chinese
English中文, 汉语, 漢語
€19.99
За год

Medical terms in Chinese
Are you studying medicine in China or preparing for an exam? Master the vocabulary with VocApp’s help!

If you are planning to work in the medical field in China, this course was made for you!
Learn some general terms, body parts, the different muscles of the human body, most common diseases and so much more!
You will have access to the translation of over 1500 words, some examples and the correct pronunciation of each word.
Overcome the language barrier and remember the learned words long-term thanks to our spaced repetition system!
попробуйте бесплатно (50 карточки) или Получить полный доступ
At the doctor's - 在医生At the doctor's - 在医生  
107 карточки
General terms - 一般词汇General terms - 一般词汇  
64 карточки
Parts of the body - 身体部位Parts of the body - 身体部位  
84 карточки
Muscles - 肌肉Muscles - 肌肉  
94 карточки
Bones - 骨Bones - 骨  
117 карточки
Teeth - 牙Teeth - 牙  
55 карточки
Circulatory system - 循环系统Circulatory system - 循环系统  
106 карточки
Respiratory system - 呼吸系统Respiratory system - 呼吸系统  
51 карточка
Показать все уроки (21)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Адрес

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


карточки