C11 Przyszły ciągły fiucze kątinus

 0    13 карточки    rlach
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Przyszły ciągły
начать обучение
Future Continuous
czynność, która będzie wykonywana w przyszłości i będzie trwała pewien czas
начать обучение
the action that will occur in the future and will be continued from time to time
podmiot plus łill bi plus czasownik z końcówką -ing
начать обучение
subject and will be and verb tip -ing
Jutro o siódmej będę oglądał telewizję
начать обучение
I will be watching TV tomorrow at 7
Wieczorem będziemy szli do supermarketu
начать обучение
We will be going to the supermarket in the evening
Będą naprawiali dach cały dzień
начать обучение
They will be repairing the roof all day
Czy ona będzie słuchała radia o piątej?
начать обучение
Will she be listening to the radio at five?
Nie będziemy na ciebie czekać dłużej niż 15 minut
начать обучение
We won't be waiting for you for more than 15 minutes
ciągła czynność, która będzie się działa w przyszłości (w wyniku planu, ustaleń, harmonogramu)
начать обучение
continuous action that will operate in the future (as a result of the plan, arrangements, schedule)
Będziemy w domu przez cały dzień (planujemy)
начать обучение
We will be in the house all day
Ona nie będzie gotowała po południu (nie planuje)
начать обучение
She won't be cooking in the afternoon
propozycja pomocy z wyraźnym zaznaczeniem, że czynność ma być wykonana przy okazji, nie będzie kłopotliwa
начать обучение
proposal of aid with a clear indication that the action to be performed on the occasion of, will not be cumbersome
Możecie jechać z nami, będziemy przejeżdżać obok dworca
начать обучение
You can go with us, we'll be passing the station

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.