Bhp zawodowy

 0    74 карточки    niais
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
notices
начать обучение
ogłoszenia
warnings/ caution
начать обучение
ostrzeżenia / przestrogi
out of order or broken
начать обучение
niesprawny lub uszkodzony
no vacancies
начать обучение
nie ma wolnych miejsc
sold out
начать обучение
wyprzedany
please queue other side
начать обучение
proszę w kolejce po drugiej stronie
keep right or left
начать обучение
trzymaj się prawej lub lewej strony
queue
начать обучение
kolejka
informative notices
начать обучение
ogłoszenia informacyjne
certain
начать обучение
pewny
keep off
начать обучение
nie podchodzić
mind your head!
начать обучение
Uważaj na głowę!
mind the gap. beetween train and the platform
начать обучение
pamiętaj o luce. pomiędzy pociągiem a platformą
mind the steps
начать обучение
Uważaj na stopnie
gap
начать обучение
luka
hit
начать обучение
uderzać
fall
начать обучение
spadek / upadek
fragile
начать обучение
kruchy
beware!
начать обучение
strzeżcie się!
pickpocket
начать обучение
kieszonkowiec
beware of pickpockets
начать обучение
uważaj na kieszonkowców
beware of dog
начать обучение
Strzeż się psa
caution!
начать обучение
uwaga!
danger
начать обучение
zagrożenie
attention
начать обучение
uwaga
no loitering
начать обучение
zakaz wałęsania się
subway
начать обучение
przejście podziemne
underground
начать обучение
metro
tube
начать обучение
metro londyńskie
duty
начать обучение
obowiązek
duties
начать обучение
obowiązki
duties and responsibilities
начать обучение
zadania i obowiązki
duties may include
начать обучение
Obowiązki mogą obejmować
conditions
начать обучение
warunki
on duty
начать обучение
na służbie
on duty, on a shift
начать обучение
na służbie, na zmianę
pay
начать обучение
świadczenia, wypłata
payment
начать обучение
płatność
profession
начать обучение
zawód
job
начать обучение
praca
occupation
начать обучение
zajęcie
health and safety
начать обучение
BHP
health and safety regulations
начать обучение
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
regulations
начать обучение
przepisy
it involves
начать обучение
to dotyczy
involve
начать обучение
dotyczyć, angażować
responsible for
начать обучение
odpowiedzialny za
main responsibilities
начать обучение
Główne obowiązki
in charge of sth
начать обучение
odpowiedzialny za coś
deal with sth
начать обучение
radzić sobie z czymś
I run my own business
начать обучение
Prowadzę własną działalność gospodarczą
attend meetings
начать обучение
uczestniczyć w posiedzeniach
clients
начать обучение
klienci
advise clients
начать обучение
Doradzamy klientom
advice
начать обучение
porada
salary
начать обучение
pensja miesięczna/roczna
wage
начать обучение
pensja tygodniowa
collar
начать обучение
kołnierzyk
white collar worker
начать обучение
pracownik umysłowy
blue collar worker
начать обучение
Pracownik fizyczny
holiday pay
начать обучение
wynagrodzenie za czas urlopu
sick pay
начать обучение
zasiłek chorobowy
income
начать обучение
dochód
income tax
начать обучение
podatek dochodowy
amount
начать обучение
ilość
amount of insurance
начать обучение
Kwota ubezpieczenia
Personal income tax (PIT)
начать обучение
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
nine-to-five job
начать обучение
regularne godziny pracy
flexi time
начать обучение
elastyczne godziny pracy
shiftwork
начать обучение
praca zmianowa
work overtime
начать обучение
Praca w godzinach nadliczbowych
paid to do overtime
начать обучение
zapłacić za nadgodziny
maintain eye contact
начать обучение
utrzymywać kontakt wzrokowy
maintain
начать обучение
utrzymywać

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.