500 nejdůležitějších sloves 151 - 200

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
utáhnout
Musím si utáhnout opasek dokud si nenajdu práci.
начать обучение
to tighten
I have to tighten my belt until I find a job.
umírat
Stovky lidí umírají hladem.
начать обучение
to die
Hundreds of people die of hunger.
přát si
Přál bych si být ženou.
начать обучение
to wish
I wish I were a woman.
obdržet
Obdržel si ty dokumenty?
начать обучение
to receive
Did you receive the documents?
vyhazovat
Konečně jsem vyhodil tu rozbitou ledničku.
начать обучение
to throw away
I finally threw away the broken fridge.
rozvést se
Věřím, že moji rodiče se nikdy nerozvedou.
начать обучение
to get divorced
I believe my parents will never get divorced.
zajišťovat
Musíme zajistit stejné šance pro všechny lidi.
начать обучение
to ensure
We must ensure that all people have equal chances.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Anglická slova: 500 nejdůležitějších sloves"
(всего 502 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.