500 nejdůležitějších sloves 101 - 150

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
postavit se
Postav se když s tebou mluvím!
начать обучение
to stand up
Stand up when I'm talking to you!
znamenat
Co znamená tato značka?
начать обучение
to mean
What does this sign mean?
ucházet se
Myslíš si, že bych se měl ucházet o tuto pozici?
начать обучение
to apply
Do you think I should apply for this position?
oslavovat
Oslavuji každý úspěch a pomáhá mi to zůstat motivovaný.
начать обучение
to celebrate
I celebrate every success and it helps me stay motivated.
přitahovat
Světlo přitahuje noční můry.
начать обучение
to attract
Moths are attracted to light.
odrážet
Měsíc odráží sluneční světlo.
начать обучение
to reflect
The moon reflects sunlight.
preferovat
Rodiny s mnoha dětmi jsou preferovány.
начать обучение
to prefer
Families with many children are preferred.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Anglická slova: 500 nejdůležitějších sloves"
(всего 502 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.