500 najważniejszych czasowników po niemiecku 76-100

3  1    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
odpowiadać
Muszę odpowiedzieć na pytania klientów.
начать обучение
antworten
auch: beantworten
Ich muss auf die Fragen der Kunden antworten.
wysyłać
Muszę wysłać kilka listów.
начать обучение
schicken
auch: senden
Ich muss ein paar Briefe schicken.
przysięgać
także: ślubować
Przysięgam, że nie zjadłem twojego ciasta.
начать обучение
schwören
Ich schwöre, dass ich deinen Kuchen nicht gegessen habe.
należeć
Wszystko w tym mieście należy do mnie!
начать обучение
gehören
Alles in dieser Stadt gehört mir!
spodziewać się
także: oczekiwać
Spodziewałam się, że przyjdziesz.
начать обучение
erwarten
Ich erwartete, dass du kommst.
wracać
Gdy w końcu wróciła do domu, była wyczerpana.
начать обучение
zurückkommen
auch: zurückkehren
Wenn sie endlich nach Hause zurückkam, war sie erschöpft.
kupować
Lena kupiła nowy samochód.
начать обучение
kaufen
Lena hat ein neues Auto gekauft.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po niemiecku"
(всего 522 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.