500 najważniejszych czasowników po niemiecku 351-375

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
grać w szachy
Mój dziadek umie dobrze grać w szachy.
начать обучение
Schach spielen
Mein Opa kann gut Schach spielen.
powierzyć
Powierzamy nasze bezpieczeństwo policji.
начать обучение
anvertrauen
Wir vertrauen unsere Sicherheit der Polizei an.
wybuchać
Największa bomba nie wybuchła.
начать обучение
explodieren
auch: hochgehen
Die größte Bombe ist nicht explodiert.
wąchać
Powąchaj te kwiaty!
начать обучение
riechen
Riech diese Blumen!
natknąć się
Po drodze natknęliśmy się na kilka problemów.
начать обучение
stoßen
auch: begegnen
Unterwegs haben wir auf einige Probleme gestoßen.
kopiować
To jest twoja praca - masz kopiować dokumenty.
начать обучение
kopieren
Das ist deine Arbeit - du musst Dokumente kopieren.
ujawniać
Ujawnił swoją sekretną tożsamość.
начать обучение
offenbaren
auch: bekannt geben
Er offenbarte seine geheime Identität.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po niemiecku"
(всего 522 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.