500 najważniejszych czasowników po niemiecku 1-25

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
widzieć
Nic nie widzę!
начать обучение
sehen
Ich kann nichts sehen!
dziękować
Podziękuj babci za prezenty.
начать обучение
danken
auch: sich bedanken
Dank der Oma für die Geschenke.
myśleć
także: sądzić/ uważać (wyrażać opinię)
Pomyślcie o nowym rozwiązaniu.
начать обучение
denken
Denkt ihr an eine neue Lösung.
prosić
Dziś poprosimy naszego szefa o podwyżkę.
начать обучение
bitten
auch: fragen
Heute werden wir unseren Chef um eine Gehaltserhöhung bitten.
iść
Muszę iść do dentysty.
начать обучение
gehen
Ich muss zum Zahnarzt gehen.
wierzyć
także: sądzić/ uważac/ myśleć (w sensie: wyrażać opinię)
Wierzycie w cuda?
начать обучение
glauben
Glaubt ihr an Wunder?
czekać
Muszę poczekać na Steffena.
начать обучение
warten
Ich muss auf Steffen warten.
+18 карточки
Урок является частью курса
"500 najważniejszych czasowników po niemiecku"
(всего 522 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.