300 najważniejszych określeń po rosyjsku 175 - 200

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
głośny
Wyłącz tę głośną muzykę, próbuję się uczyć!
начать обучение
громкий
Выключи эту громкую музыку, я стараюсь учиться!
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
начать обучение
застенчивый
Присоединяйся к нам, не будь застенчивым!
stały
W wynagrodzeniach kierowców widoczny jest stały wzrost.
начать обучение
постоянный, устойчивый
Вы можете наблюдать устойчивый рост в зарплатах водителей.
wrażliwy
Jako poeta jestem bardzo wrażliwy.
начать обучение
чувствительный
Как поет он очень чувствительный.
błyszczący
Uwielbiam błyszczącą biżuterię.
начать обучение
блестящий
Я люблю блестящие украшения.
przebiegły
Jest przebiegły jak lis.
начать обучение
хитрый
Хитрый как лис.
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
начать обучение
отважный
Не всегда легко быть отважным.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 najważniejszych określeń po rosyjsku"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.