300 most important Czech adjectives 201 - 225

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
narrow
This corridor is too narrow.
начать обучение
úzký
Ta chodba je příliš úzká.
handy
Those old books could still be handy!
начать обучение
užitečný
Ty staré knihy by ještě pořád mohli být užitečné!
unhappy
I've been unhappy my whole life.
начать обучение
nešťastný
Jsem nešťastný celý svůj život.
tense
Don't be so tense, chill out.
начать обучение
napjatý
Nebuď takový napjatý, uvolni se.
faint
Her voice is getting faint.
начать обучение
slabý
také: mdlý
Její hlas se stává slabým.
unfair
Life is unfair.
начать обучение
nespravedlivý
Život je nespravedlivý.
overnight
Success doesn't happen overnight.
начать обучение
přes noc
Úspěch se neuděje přes noc.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Czech Words: Top 300 Adjectives"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.