300 most important Czech adjectives 151 - 175

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
grave
He is in a grave danger.
начать обучение
vážné
Je ve vážném nebezpečí.
cheap
I always buy cheap T-shirts.
начать обучение
levný
Vždy kupuji levné trička.
available
This phone is no longer available.
начать обучение
dostupný
Tvůj telefon již není dostupný.
curious
Timmy is very curious of the world.
начать обучение
zvědavý
Tomáš je velmi zvědavý na svět.
rude
Your remark was really rude.
начать обучение
hrubý
také: nevychovaný
Tvoje poznámka byla opravdu hrubá.
unlikely
It's unlikely that he will succeed if he doesn't study.
начать обучение
nepravděpodobný
Je velmi nepravděpodobné, že uspěje, pokud se nebude učit.
slight
There's a slight difference between the two pictures.
начать обучение
nepatrný
Mezi dvěma obrázky je nepatrný rozdíl.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Czech Words: Top 300 Adjectives"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.