Žmonės - People

 0    36 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Aš Mantas.
начать обучение
I
I am Mantas.
tu
Kas tu?
начать обучение
you
Who are you?
jis
Kas jis?
начать обучение
he
Who is he?
ji
Ji yra mano sesuo.
начать обучение
she
She is my sister.
mes
Mes alkani.
начать обучение
we
We are hungry.
jūs
Jūs galėtumėte uždaryti duris?
начать обучение
you
Could you close the door, please?
jie
Jie mūsų draugai.
начать обучение
they
They are our friends.
jos
Jos mūsų puseserės.
начать обучение
they
They are our cousins.
asmuo
Norėčiau staliuko vienam asmeniui.
начать обучение
person
A table for one person, please.
žmonės
Man taip sakė žmonės.
начать обучение
people
That is what people told me.
draugas
Tai mano draugas Mantas.
начать обучение
friend
This is my friend, Mantas.
žmona
Tai mano žmona Julija.
начать обучение
wife
This is my wife, Julija.
vyras
Mano vyras čia bus bet kurią minutę.
начать обучение
husband
My husband will be here any minute.
brolis
Jis elgiasi visai kaip mano brolis.
начать обучение
brother
He is acting exactly like my brother.
sesuo
Kur tavo sesuo?
начать обучение
sister
Where is your sister?
vaikas
Jis geras vaikas.
начать обучение
child
He is a good child.
sūnus
Maniau, kad tai mano sūnus.
начать обучение
son
I thought it is my son.
dukra
Ta mergaitė yra mano dukra.
начать обучение
daughter
That girl is my daughter.
mama
Mano mama yra mokytoja.
начать обучение
mother
My mother is a teacher.
tėtis
Mano tėtis dirba taksi vairuotoju.
начать обучение
father
My father works as a taxi driver.
vaikinas
Atvyksta jos vaikinas.
начать обучение
boyfriend
Her boyfriend is coming.
mergina
Mano mergina yra pati gražiausia mergina pasaulyje.
начать обучение
girlfriend
My girlfriend is the most beautiful girl in the world.
vyras
Taip pat reiškia "žmogus".
Kas šis vyras?
начать обучение
man
Who is this man?
moteris
Ji ištekėjusi moteris.
начать обучение
woman
She is a married woman.
mokytoja
Jūs esate mano geriausia prancūzų kalbos mokytoja.
начать обучение
teacher
You are my best French teacher.
gydytojas
Tomas yra geriausias gydytojas mieste.
начать обучение
doctor
Tomas is the best doctor in town.
visi
Visi yra kviečiami.
начать обучение
everybody
Everyone is invited.
niekas
Niekas su manimi nekalba.
начать обучение
nobody
Nobody speaks to me.
kažkas
Kažkas suvalgė mano sumuštinį.
начать обучение
somebody
Somebody ate my sandwich.
mano
Tai mano šuo.
начать обучение
my
It's my dog.
tavo
Kur tavo krepšys?
начать обучение
your
Where's your bag?
jo
Jo sūnus yra aktorius.
начать обучение
his
His son is an actor.
jos
Man patinka jos batai.
начать обучение
her
I like her shoes.
mūsų
Jis nori vesti mūsų dukterį.
начать обучение
our
He wants to marry our daughter.
jūsų
Man patinka Jūsų šeima.
начать обучение
your
I like your family.
Man nepatinka jų tėvai.
начать обучение
their
I don't like their parents.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.