Zauroczenie - Affection

 0    61 карточка    VocApp
 
Вопрос Ответ
zbok
Szef marketingu jest zbokiem i kłamcą.
начать обучение
lecher
The head of marketing is a lecher and a liar.
ślicznotka
Obczaj tę gorącą ślicznotkę na parkiecie.
начать обучение
mamacita
Check out that hot mamacita on the dance floor.
ptak
członek
Zamknij rozporek, bo widzę twojego ptaszka.
начать обучение
pecker
Close your zipper cause I can see your pecker.
kryzys małżeński
Jesteś teraz cały szczęśliwy na weselu, ale tylko poczekaj na kryzys małżeński!
начать обучение
seven-year itch
You're all happy now at the wedding party but you just wait until the seven-year itch!
sześciopak
Popatrz na ten sześciopak na tym ciachu!
начать обучение
sixer
Look at the sixer on that hunk!
noga
Wow, ale ma świetne nogi!
начать обучение
gam
Wow, check out those gams!
babiarz
Tom nie ożeni się z tobą, wszyscy wiedzą, że to babiarz.
начать обучение
player
Tom won't marry you, everybody knows he's a player.
+54 карточки
Урок является частью курса
"Slang amerykański"
(всего 603 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.