Gangsterskie życie - Gangster Life

 0    64 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
rozwalić
Kret rozwalił mi cały ogród, a potem zwiał do sąsiadów.
начать обучение
to trash
The mole trashed my entire garden and then fled to the neighbours.
kapuś
Nazywasz mnie kapusiem?
начать обучение
narc
Are you calling me a narc?
reputacja
Musisz wygrać wszystkie wyścigi w mieście, by odzyskać swoją reputację.
начать обучение
rep
You need to win all the races in town to get your rep back.
pirat drogowy
Jedź powoli i uważaj na piratów drogowych!
начать обучение
roadhog
Drive slowly and watch out for roadhogs!
agent FBI
Boi się, że agenci FBI złożą jej wizytę.
начать обучение
G-man
She's afraid the g-men might pay her a visit.
zapłata za milczenie
Dlaczego nie możesz nic powiedzieć? Zapłacili ci za milczenie?
начать обучение
hush money
Why can't you say anything? Did they offer you hush money?
gliny
Nie wychodź dzisiaj, Compton jest przepełnione glinami.
начать обучение
rollers
Don't go out tonight, Compton is packed with rollers.
+57 карточки
Урок является частью курса
"Slang amerykański"
(всего 603 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.