Zaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykłady

4.5  1    41 карточка    VocApp
 
Вопрос Ответ
oni
(bez względu na rodzaj; polski mianownik)
начать обучение
they
im / ich
(komu? czemu?; kogo? co?)
начать обучение
them
mój
(bez względu na liczbę rzeczownika; gdy za "mój" nie używamy rzeczownika, np. na końcu zdania)
Ta książka jest moja.
начать обучение
mine
This book is mine.
twój
(bez względu na liczbę rzeczownika; gdy za "twój" nie używamy rzeczownika, np. na końcu zdania)
Ten długopis jest twój.
начать обучение
yours
This pen is yours.
jego
(bez względu na liczbę rzeczownika; gdy za "jego" nie używamy rzeczownika, np. na końcu zdania)
Ten telefon jest jego.
начать обучение
his
This phone is his.
jej
(bez względu na liczbę rzeczownika; gdy za "jej" nie używamy rzeczownika, np. na końcu zdania)
Ten laptop jest jej.
начать обучение
hers
This laptop is hers.
tego
(bez względu na liczbę rzeczownika; gdy za "tego" nie używamy rzeczownika, np. na końcu zdania)
начать обучение
its
+34 карточки
Урок является частью курса
"Podstawowa gramatyka angielska"
(всего 1 237 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.