Strona Bierna - przykłady

5  1    48 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Wypracowania są pisane przez uczniów.
начать обучение
Compositions are written by the students.
Czy kawa jest pita z rana?
начать обучение
Is coffee drunk in the morning?
Wypracowania zostały napisane przez uczniów.
начать обучение
Compositions were written by the students.
Czy wypracowania były pisane przez uczniów od kiedy byłeś dzieckiem?
начать обучение
Have compositions been written by students since you were a child?
Czy wszystkie rachunki są płacone w poniedziałki?
начать обучение
Are all bills paid on Mondays?
Kawa nie będzie pita rano.
начать обучение
Coffee will not be drunk in the morning.
Obiad jeszcze nie został ugotowany przez matkę.
начать обучение
Dinner has not been cooked by mother yet.
+41 карточка
Урок является частью курса
"Podstawowa gramatyka angielska"
(всего 1 237 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.