Wyjaśnienia Gramatyczne - Grammatische Erklärungen

5  1    20 карточки    VocApp
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Jakie rodzaje odmiany przymiotników istnieją w języku niemieckim?
начать обучение
Przymiotniki w języku niemieckim można odmieniać z rodzajnikiem określonym, z rodzajnikiem nieokreślonym lub bez rodzajnika.
W pytaniu czasownik stoi na miejscu...
начать обучение
... pierwszym.
W zdaniu przeczącym przeczenie czasownika (nicht) stoi na...
начать обучение
... końcu zdania.
Jak tworzy się stopień wyższy przymiotnika w języku niemieckim?
ładny - ładniejszy
начать обучение
Do przymiotnika w stopniu równym dodaje się końcówkę -er.
schön - schöner
Przymiotniki w języku niemieckim odmienia się przez...
начать обучение
... rodzaje, liczby i przypadki.
Jakie są rodzaje rzeczowników w języku niemieckim?
начать обучение
Męski (der / ein), żeński (die / eine), nijaki (das / ein); liczba mnoga (die - dla wszystkich rodzajów taka sama).
Rodzajnika nieokreślonego (ein / eine / ein) używamy gdy mówimy...
начать обучение
... o czymś po raz pierwszy lub jest to rzecz nieokreślona / nieznana.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Niemiecki: dzień drugi"
(всего 358 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.