Vocabular pentru TOEFL 76 - 100

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
blizzard
The blizzard stopped us from going to the theatre.
начать обучение
viscol
Viscolul ne-a oprit din a merge la teatru.
bribe
She got arrested for trying to bribe the policeman.
начать обучение
a da mită; a corupe
A fost arestată pentru încercarea de a corupe polițistul.
boost
The new advertising campaign boosted our sales.
начать обучение
a sprijini; a ridica
Noua campanie publicitară a sporit vânzările noastre.
boundary
The boundary was protected by the army.
начать обучение
hotar; limită
Hotarul a fost protejat de armată.
capricious
She was cute and capricious at the same time.
начать обучение
cineva care nu e constant în dorințele sale; capricios
Era drăguță și capricioasă în același timp.
censure
The candidate's speech was censored.
начать обучение
dezaprobare, critică
Discursul candidatului a fost criticat.
callous
Ariana is a callous person. She would never help a homeless person!
начать обучение
nesimțit; insensibil
Ariana este o nesimțită. Ea n-ar ajuta niciodată unui boschetar!
+18 карточки
Урок является частью курса
"TOEFL - Cele mai importante cuvinte"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.