Vocabular pentru TOEFL 476 - 500

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
vestige
Wisdom teeth are a vestige from our ancestors.
начать обучение
urmă, rămășiță
Măselele de minte sunt o urmă de la strămoșii noștri.
vanish
Copperfield turned the hat to the audience, so it would see the rabbit vanished.
начать обучение
a dispărea
Copperfield a întors pălăria spre spectatori, pentru ca ei să vadă că iepurele a dispărut.
vengeance
revenge
She promised vengeance for the death of her parents.
начать обучение
răzbunare
Ea a promis să se răzbune pentru moartea părinților săi.
verdict
The verdict depends on the evidence of the case.
начать обучение
sentință
Sentința depinde de dovezile cazului.
weird
Why do you listen to such weird music?
начать обучение
straniu; fatal; magic
De ce asculți așa muzică stranie?
wilt
The roses wilted as a sign of the lost love.
начать обучение
a se ofili
Trandafirii s-au ofelit ca semn al iubirii pierdute.
warrant
We couldn't arrest him without a warrant.
начать обучение
mandat, ordin
Nu l-am putut aresta fără ordin.
+18 карточки
Урок является частью курса
"TOEFL - Cele mai importante cuvinte"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.