Top 500 Englesch Verben 351 - 400

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
wuessen
Ech hu mat 18 Joer opgehale mat wuessen.
начать обучение
to grow
I stopped growing when I was 18.
verbidden
Fëmmen ass an dësem Hotel verbueden.
начать обучение
to prohibit
Smoking is prohibited in this hotel.
hëllefen
Hëllef mir meng Schlësselen ze fannen.
начать обучение
to help
Help me find the keys.
beweegen
Beweeg dech net, ech probéieren eng Foto ze maachen!
начать обучение
to move
Don't move, I'm trying to take a photo!
ëmzéngelen
D'Police huet direkt d'Gebäi ëmzéngelt.
начать обучение
to surround
The police immediately surrounded the building.
sech bedanken (bei)
Hatt huet sech bei him fir de Kaddo bedankt.
начать обучение
to thank
She thanked him for the present.
undoen
Do deng Jackett un!
начать обучение
to put on
och: to dress
Put on your jacket!
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 Englesch Verben"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.