Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 176-200 - Top 300 English adjectives and adverbs 176-200

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
profesionāls
Man rīt ir ļoti svarīga tikšanās un man ir jāizskatās profesionāli.
начать обучение
professional
prasmīgi, nopietni
I have a very important meeting tomorrow and I have to look professional.
vietā
Tai vietā, lai skatītos televizoru, labāk izpildi mājas darbu!
начать обучение
instead
Instead of watching TV you should be doing your homework!
vientuļš
Būt par vientuļo māti nav viegli.
начать обучение
single
neprecējusies, viena
Being a single mother is not easy.
augšējais
Mūsu birojs ir augšējā stāvā.
начать обучение
top
Our office is on the top floor.
nākotne
Tavam nākotnes vīram būs paveicies!
начать обучение
future
Your future husband is going to be so lucky!
tālākais
Mēs devāmies tālāk mežā, bet mēs tāpat nevarējam atrast labu vietu piknikam.
начать обучение
further
We went further into the woods but we still couldn't find any good place for a picnic.
iedarbīgs
Kas ir visiedarbīgākais veids, lai apgūtu svešvalodu?
начать обучение
effective
What's the most effective method of studying a foreign language?
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 300 angļu valodas īpašības vārdi"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.