Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 151-175 - Top 300 English adjectives and adverbs 151-175

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
jebkad
Vai jūs jebkad esat bijusi ASV?
начать обучение
ever
Have you ever been to the US?
konkrēts
Vai ir kaut kas konkrēts, ko jūs vēlaties no lielveikala?
начать обучение
specific
īpašs
Is there anything specific you want from the supermarket?
noteikts
Viņa mums deva noteiktus norādījumus.
начать обучение
specific
She gave us specific instructions.
atvērts
Vai jums šķiet, ka pārtikas veikals vēl ir atvērts? Es aizmirsu nopirkt maizi.
начать обучение
open
Do you think the grocery store is still open? I forgot to buy bread.
pašlaik
Es pašlaik strādāju par tūrisma gidu.
начать обучение
currently
I'm currently working as a tourist guide.
mazākais
Es zinu, ka man ir vismazākā iespēja uzvarēt sacensībās. Man nepadodas sports!
начать обучение
least
I know I'm the least likely to win the race. I'm not good at sports!
vienreiz
Es vienreiz biju Barselonā, un man tā patika!
начать обучение
once
I've been to Barcelona once and I loved it!
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 300 angļu valodas īpašības vārdi"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.