RO oddawanie honorów

 0    16 карточки    Monika1980
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Oddawanie honorów jest oznaką
начать обучение
żołnierskiego szacunku dla tradycji, symboli (barw i znaków) narodowych i wojskowych oraz przełożonych i starszych, a także przejawem koleżeństwa, dobrego wychowania, dyscypliny i spoistości wojska.
Żołnierze są obowiązani oddawać honory pkt 1-6
начать обучение
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; Marszałkom Sejmu i Senatu; Prezesowi Rady Ministrów; Ministrowi Obrony Narodowej; przełożonym, starszym i równym stopniem; kombatantom występującym z widocznym oznaczeniem stopnia wojskowego;
Żołnierze są obowiązani oddawać honory pkt 7
начать обучение
fladze państw., proporc. Prez. RP, fladze Ministra ON, Marsz. Polski, Szefa Szt. Gen. WP, flagom rodz. sił zbr. i banderze woj. - w czasie oficjaln. podnosz. i opuszcz., sztandarom wojsk. oraz banderze woj. podczas wch. na okręt i schodz. z okrętu;
Żołnierze są obowiązani oddawać honory pkt 8-10
начать обучение
przed Grobem Nieznanego Żołnierza; symbolom i miejscom upamiętniającym bohaterską walkę i męczeństwo Narodu Polskiego i innych narodów, jeśli są tam wystawione posterunki honorowe; pogrzebom z wojskową asystą honorową.
W jakiej kolejności oddaje się honory?
начать обучение
Podwładni i młodsi oddają honory pierwsi, a żołnierze równi stopniem – jednocześnie. Starsi stopniem wojskowym odwzajemniają honory.
Zachowanie żołnierzy WYSTĘPUJĄCYCH INDYWIDUALNIE w czasie oficjalnego grania (odtwarzania) hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i hymnów innych państw, „Hasła Wojska Polskiego”, sygnałów: „Służba Wartownicza”, „Śpij Kolego” lub „Cisza”
начать обучение
w umundurowaniu przyjmują postawę zasadniczą, a jeśli są w nakryciu głowy – salutują.
Zachowanie żołnierzy WYSTĘPUJĄCYCH INDYWIDUALNIE w czasie oficjalnego grania Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
начать обучение
przyjmują postawę zasadniczą
Jak oddaje się honory przełożonym (starszym) w miejscach wykonywania obowiązków służbowych (w pomieszczeniach służbowych)?
начать обучение
przez powstanie, przyjęcie postawy zasadniczej i skłon głowy – tylko podczas pierwszego ich przybycia.
Jak oddaje się honory żołnierzom innych państw przebywającym na obszarze naszego kraju?
начать обучение
honory można oddawać na zasadach wzajemności.
Żołnierz nie oddaje honorów podczas pkt 1-2
начать обучение
przechodzenia przez jezdnię oraz mijania się w odległości większej niż 15 kroków; prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn i urządzeń;
Żołnierz nie oddaje honorów podczas pkt 3
начать обучение
bezpośredniego udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, udzielania pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczania (ochrony) miejsc wypadków;
Żołnierz nie oddaje honorów podczas pkt 4
начать обучение
legitymowania, doprowadzania, konwojowania, pełnienia służby wartowniczej na posterunku oraz uczestniczenia w innych interwencjach porządkowych;
Żołnierz nie oddaje honorów podczas pkt 5
начать обучение
wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych, wykonywania zadania bojowego lub ćwiczeń, jeżeli przerwanie związanych z nimi czynności skutkowałoby nie wykonaniem otrzymanego rozkazu;
Żołnierz nie oddaje honorów podczas pkt 6-8
начать обучение
wykonywania prac porządkowo-gospodarczych; podczas zabezpieczenia uroczystości z udziałem wojska; prowadzenia psa służbowego.
Jak oddaje honory podwładny będący w ubiorze cywilnym?
начать обучение
pozdrawia przełożonych (starszych) w sposób przyjęty w środowisku cywilnym.
Jak zachowuje się żołnierz w ośrodkach leczniczych, instytucjach, placówkach i miejscach publicznych, stołówkach, palarniach, czytelniach, poczekalniach, umywalniach, toaletachitp. oraz w sytuacjach nie przewidzianych w regulaminie?
начать обучение
w sposób zwyczajowo przyjęty, kierując się poczuciem karności, godności i zasadami dobrego wychowania

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.