REWOLUCJA AMERYKAŃSKA

 0    61 карточка    juliakaczorek0699
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Poczas jakiej wojny wojska angielskie zajęły wszystkie, poza Luizjaną, posiadłości francuskie w Ameryce Pn?
начать обучение
wojny siedmioletniej
W jakich latach trwała wojna 7-letnia?
начать обучение
1756-1763
Jaką ustawę wprowadził parlament angielski w 1765 roku?
начать обучение
Stamp Act
Jak inaczej nazywa się Stamp Act?
начать обучение
Uchwała o opłatach stemplowych
Przy jakiej okazji były pobierane opłaty stemplowe?
начать обучение
wystawianiu dokumentów urzędniczych
Co koloniści przygotowali w odpowiedzi na Stamp Act?
начать обучение
Deklarację praw
Co uchwalił parlament angielski w 1767 roku?
начать обучение
wyższe cła na towary przywożone do Ameryki
Jaką ustawę ogłosili Anglicy w latach 70 XVIII wieku? (rok)
начать обучение
ustawa o herbacie, 1773
Kto na mocy ustawy o herbacie miał wyłączność na handlowanie tym towarem?
начать обучение
Kompania Wschodnioindyjska
Jak nazywa się zatopienie ładunków angielskich statków z herbatą przez kolonistów (przebranych za Indian)?
начать обучение
bostońskie picie herbaty
W odwecie na bostońskie picie herbaty parlament angielski wymierzył serię ustaw w jaki stan?
начать обучение
Massachusetts
Co jest stolicą stanu Massachusetts?
начать обучение
Boston
Co i gdzie zostało zwołane przez kolonistów w odpowiedzi na represje angielskiego parlamentu?
начать обучение
I Kongres Kontynentalny, Filadelfia
W pierwszym kongresie kontynentalnym wzięły udział wszystkie kolonie z wyjątkiem...?
начать обучение
Georgii
O utworzeniu jakich zbrojnych oddziałów zadecydował I Kongres Kontynentalny?
начать обучение
milicji
Czego zakazywała wydana przez anglików w 1775 roku ustawa?
начать обучение
handlu koloniom ze wszystkimi państwami poza Wielką Brytanią
Wszystkie ważne bitwy podczas wojny o niepodległość?
начать обучение
pod Lexington, pod Bunker Hill, pod Saratogą, pod Yorktown
W których bitwach zwyciężyli koloniści?
начать обучение
pod Saratogą, pod Yorktown
W którym roku miała miejsce bitwa pod Lexington i Bunker Hill?
начать обучение
1775
O jakie miasto rozygrywały się walki pod Bunker Hill?
начать обучение
Boston
Kolonistom udało się ostatecznie odzyskać Boston w którym roku?
начать обучение
1776
W którym roku zwołano II Kongres Kontynentalny w Filadelfii?
начать обучение
1775
Decyzję o powołaniu czego podjął II Kongres Kontynentalny?
начать обучение
reguralnej armii
Jak nazywała się reguralna armia kolonistów i kto nią dowodził?
начать обучение
Armia Kontynentalna, Jerzy Waszyngton
Jaki publicysta i jaki traktat wydał w 1776?
начать обучение
Thomas Paine, Zdrowy Rozsądek
Co w traktacie pt. Zdrowy Rozsądek udowodnił Thomas Paine?
начать обучение
większe zyski koloniom przyniesie zerwanie z Anglią
Co na wniosek kongresu przejąło władzę we wszystkich 13 koloniach?
начать обучение
kongresy prowincjonalne (zamiast królewskich urzędników)
Kiedy Kongres Kontynentalny przyjął Deklarację niepodległości?
начать обучение
4 lipca 1776
Kto stał na czele komisji przygotowującej Deklarację niepodległości?
начать обучение
Thomas Jefferson
Czym stawało się 13 koloni na mocy deklaracji niepodległości?
начать обучение
niezależnymi stanami
Jakim państwem są Stany Zjednoczone?
начать обучение
federacyjnym
Kto i w którym roku dowodził oddziałami stanów pod Saratogą?
начать обучение
Jerzy Waszyngton, 1777
Jakie kraje poparły Stany Zjednoczone w walce o niepoległość?
начать обучение
Francja, Hiszpania, Holandia
Najważniejsi wojskowi z Europy, którzy przyłączyli się do oddziałów Stanów Zjednoczonych?
начать обучение
Wilhelm von Steuben (pruski oficer), Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, La Fayette (fr. gen.)
W którym roku i gdzie Stany Zj. ostatecznie pokonały anglików?
начать обучение
1781, pod Yorktown
Na jakim pokoju i w którym roku anglicy uznali niepodległość Stanów Zj?
начать обучение
1783, w Wersalu
Co Anglicy utracili na rzecz Hiszpanii w 1783 r?
начать обучение
Florydę
Jaki pas ziem anglicy przekazali Stanom Zj. w 1783 r?
начать обучение
między Appalachami a Missisipi
W którym roku zebrał się kongres mający zając się określeniem relacji między stanami?
начать обучение
1787
Kto przewodniczył konresowi w 1787 r i jaki rząd miał zostać na nim utworzony?
начать обучение
Jerzy Waszyngton, federalny
Jakie ugrupowania ścierały się ze sobą w 1787 r?
начать обучение
federaliści, separatyści
Czego zwolennikami byli separatyści?
начать обучение
funkcjonowania stanów, jako oddzielnych państw
Na czym polega państwo federacyjne?
начать обучение
części (np. stany) obdarzone autonomią ze wspólnym (federacyjnym) rządem
Jaka ważna postać, oprócz Jerzego Waszyngtona była zwolennikiem federacji?
начать обучение
Benjamin Franklin
Jaka ustawa określa zasady funkcjonowania ustroju państwa?
начать обучение
Konstytucja
Kiedy została wydana Konstytucja Stanów Zjednoczonych?
начать обучение
17 września 1787
Jaki podział władzy wprowadzała Konstytucja Stanow Zj?
начать обучение
trójpodział (idea Monteskiusza)
Jaki organ władzy sprawował władzę ustawodawczą?
начать обучение
Kongres
Z czego złożony był Kongres?
начать обучение
Izba reprezentantów, Senat
Ilu przedstawicieli każdego stanu zasiadało w senacie?
начать обучение
2
Jak nazywali się ludzie zasiadający w izbie reprezentantów?
начать обучение
kongresmeni (liczba proporcjonalna do liczby mieszkańców stanu)
Prawo wyborcze przysługiwało ludziom o wymaganym...?
начать обучение
cenzusie majątkowym
Kto sprawował władzę wykonawczą w państwie?
начать обучение
prezydent
Jak nazywa się procedura usunięcia prezydenta ze stanowiska?
начать обучение
procedura impeachmentu
Jaki organ posiadał najwyższą władzę sądowniczą w Stanach?
начать обучение
Sąd Najwyższy
Jak nazywały się poprawki wprowadzone do Konstytucji gwarantujące podstawowe swobody obywatelskie?
начать обучение
Karta Praw
W którym roku konstytucja została uzupełniona o Kartę Praw?
начать обучение
1791
Jaki system ukształtował się z czasem w Kongresie?
начать обучение
dwupartyjny
Jak od XIX wieku nazywa się federalistów?
начать обучение
republikanie
Jak z czasem zaczęto nazywać antyfederalistów?
начать обучение
demokraci
W którym roku została wprowadzona wspólna waluta dla wszystkich stanów- dolar amerykański?
начать обучение
1785

См. похожие карточки:

REWOLUCJA FRANCUSKAPolska- rozbioryREPUBLIKA FRANCUSKA

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.