REPUBLIKA FRANCUSKA

 0    39 карточки    juliakaczorek0699
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Jakiemu kraju na początku lat 90 XVIII wieku Zgromadzenie Prawodawcze wypowiedziało wojnę?
начать обучение
Austrii
W którym roku Zgromadzenie Narodowe uchwaliło wypowiedzenie wojny Austrii?
начать обучение
1792
Jakie ugrupowanie posiadało większośc w Legislatywie?
начать обучение
żyrondyści
Jakie państwo przyłączyło się do wojny z Francją po stronie Austrii?
начать обучение
Prusy
Co wobec zagrożenia, Francja, jako pierwszy kraj w Europie, ogłosiła?
начать обучение
powszechny pobór do wojska
Kto należał do kontrrewolucjonistów?
начать обучение
król, arystokracja, zwolennicy monarchii
Jakie ugrupowania wspierały manifestacje rozpoczęte w Paryżu w 1792?
начать обучение
jakobini, sankiuloci
W którym roku Legislatywa zawiesiła sprawowanie rządów przez władcę i zwołała nowy parlament?
начать обучение
1792
Jak nazywało się nowe zgromadzenie zwołane przez Legislatywę w 1792?
начать обучение
Konwent Narodowy
Jaki ustrój we Francji ogłosił Konwent Narodowy?
начать обучение
republikę
Gdzie w 1792 roku wojskom francuskim udało się powstrzymać prusko-austriacką ofensywę?
начать обучение
pod Valmy
Jakie ugrupowanie uzyskało większość w Konwencie Narodowym?
начать обучение
jakobini
Jak nazywano trójkę jakobinów stojących na czele tego ugrupowania?
начать обучение
triumwirat
Kto wchodził w skład triumwiratu?
начать обучение
Danton, Marat, Robespierre
W którym roku skazano na śmierć i ścięto Ludwika XVI?
начать обучение
1793
Jakie państwa prócz Austrii i Prus włączyły się do wojny z Francją po śmierci Ludwika XVI?
начать обучение
Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Portugalia, kraje włoskie i niemieckie
Co powstało w skutek sprzymierzenia sie państw przeciwo Francji?
начать обучение
Wielka koalicja
Gdzie odegrało się największe i najdłuższe powstanie chłopskie, krwawo stłumione przez wojska rządowe?
начать обучение
w Wandei
W jakich latach trwało powstanie w Wandei?
начать обучение
1793-1796
Jakie trzy stronnictwa uzyskały największe znaczenie po wprowadzeniu we Francji republiki?
начать обучение
żyrondyści, sankiuloci, jakobini
Kto wspierał żyrondystów?
начать обучение
zamożna i średniozamożna burżuazja
Kto wspierał jakobinów?
начать обучение
drobnomieszczaństwo
Kogo przedstawicielami byli sankiuloci?
начать обучение
ludu Paryża
Jaka instytucja stała się nowym rządem Francji i kiedy powstała?
начать обучение
1793, Komitet Ocalenia Publicznego
Co ropoczęło się w 1793?
начать обучение
dyktatura jakobinów
Co powołali jakobini w ramach walki z przeciwnikami politycznymi?
начать обучение
Trybunał rewolucyjny
Który jakobin zaczął pozbywać się rywali w swoim stronnictwie?
начать обучение
Maximilien Robespierre
Jaki przywódca jakobinów został zgilotynowany na wniosek Robespierre'a?
начать обучение
Danton
Jak nazywa się przewrót w wyniku którego obalono rządy jakobinów i skazano Robespierre'a na śmierć?
начать обучение
przewrót thermidoriański
Kiedy dokonano przewrotu thermidoriańskiego?
начать обучение
27 lipca 1794 (9 thermidora)
Jaka warstwa społeczna przejęła rządy we Francji w wyniku przewrotu thermidoriańskiego?
начать обучение
burżuazja
Jak nazywala się nowa konstytucja uchwalona w 1795 roku?
начать обучение
konstytucja roku III
Jaki organ miał sprawować władzę w wyniku konstytucji roku III?
начать обучение
(dwuizbowy) parlament
Z czego składal się dwuizbowy parlament?
начать обучение
rada pięciuset, rada starszych
Kto sprawował władzę wykonawczą we Francji po 1795?
начать обучение
dyrektoriat
Z ilu dyrektorow złożony był dyrektoriat?
начать обучение
5
Kto uzsykał czynne prawo wyborcze?
начать обучение
płacący podatki
Kto uzyskał bierne prawo wyborcze?
начать обучение
bogaci
Jakie społeczeństwo ukształtowało się we Francji w wyniku rewolucji?
начать обучение
obywatelskie

См. похожие карточки:

REWOLUCJA AMERYKAŃSKAPolska- rozbioryREWOLUCJA FRANCUSKA

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.