Przydatne słownictwo - Useful vocabulary

 0    84 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
podanie o pracę
начать обучение
letter of application
osoba szukająca pracy
начать обучение
job seeker
kandydat do pracy, aplikant
начать обучение
applicant, job candidate
kwalifikacje
начать обучение
qualifications
podwyżka
Kiedy mogę się spodziewać podwyżki?
начать обучение
pay rise
When can I expect a pay rise?
wynagrodzenie za wyniki
начать обучение
performance-related pay
płaca brutto
начать обучение
gross salary
płaca netto
начать обучение
net salary
odliczenia
Choć moja pensja wydaje się być niezła, po odliczeniach niewiele mi zostaje.
начать обучение
deductions
Although my salary seems pretty good, after deductions there isn't much left.
stawka
Nie wiem, ile wynosi typowa stawka za ten typ pracy.
начать обучение
rate
I don't know the standard rate for this kind of work.
emerytura podstawowa
Podstawowa emerytura jest bardzo niska.
начать обучение
basic state pension
The basic state pension is very low.
krajowa płaca minimalna
начать обучение
national minimum wage
zasiłek chorobowy
dla osób niezdolnych do pracy
начать обучение
incapacity benefit
zasiłek macierzyński
начать обучение
maternity pay
zasiłek tacierzyński
начать обучение
paternity pay
robić nadgodziny
начать обучение
to work overtime
pracować na zmiany
начать обучение
to work shifts
praca na zmiany
начать обучение
shift work
pracować na nocną zmianę
начать обучение
to be on the night shift
elastyczny czas pracy
начать обучение
flexitime
wydatki
W tym miesiącu mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków.
начать обучение
expenses
We've had some unexpected expenses this month.
wziąć wolne
начать обучение
to take time off
wziąć wolny dzień
начать обучение
to take a day off
pełen etat
Chwilowo pracuję tylko dwa dni w tygodniu, ale chciałbym mieć pełen etat.
начать обучение
full-time
At the moment I'm only working two days a week but I would like to work full-time.
zlecenie
начать обучение
commission
płatny od godziny
начать обучение
hourly-paid
dodatek do wynagrodzenia, dodatkowe uposażenie
начать обучение
benefit, bonus
dodatkowe korzyści
np. telefon służbowy, karty upominkowe, karnety do klubów fitness
начать обучение
perks
coroczny dodatek
начать обучение
annual bonus
korzyść opodatkowana
начать обучение
taxable benefit
cel spotkania
начать обучение
goal, objective of the meeting
wyznaczyć cel
начать обучение
to set a goal
tytuł
np. dokumentu
начать обучение
heading
kartka z notatkami
начать обучение
cue card
kontakt wzrokowy
начать обучение
eye contact
utrzymywać kontakt wzrokowy
начать обучение
to maintain eye contact
znać na pamięć
начать обучение
know by heart
początek
начать обучение
the opening
koniec
начать обучение
the closing
nawiązać kontakt
начать обучение
to make contact
stracić kontakt
начать обучение
to lose touch
naturalny
начать обучение
natural
zrelaksowany
начать обучение
relaxed
materiały wizualne
начать обучение
visuals
informacja zwrotna
informacje będące wskazówkami, np. dla prowadzącego, który chce dowiedzieć się, co mógłby poprawić w swojej prezentacji
начать обучение
feedback
przekonać, namówić kogoś
начать обучение
to convince somebody
pozyskać słuchaczy
начать обучение
to win listeners
trema
начать обучение
stage-fright
panować nad nerwami
начать обучение
to contain oneself
zmotywować się
начать обучение
to motivate oneself
zwięzła prezentacja
начать обучение
concise presentation
rozwlekła prezentacja
начать обучение
verbose presentation
slajdy
начать обучение
slides
pokaz slajdów
начать обучение
slide show
rzutnik
начать обучение
projector
tablica do prezentacji
начать обучение
flip chart
tablica
начать обучение
blackboard
biała tablica
po której można pisać markerami
начать обучение
whiteboard
prezentacja w PowerPoint
начать обучение
PowerPoint presentation
statystyki pokazują...
начать обучение
the statistics show...
prezentacja
начать обучение
presentation, talk
wygłosić prezentację
начать обучение
to give a presentation
przyciągnąć czyjąś uwagę
начать обучение
to attract somebody's attention
opowiedzieć anegdotę
начать обучение
to tell an anecdote
przerywnik
начать обучение
interlude
przerwa
начать обучение
pause, break
w skrócie
начать обучение
in a nutshell
denerwować się
начать обучение
to worry
monotonny
начать обучение
monotonous
mieć wpływ
начать обучение
to have an impact
podkreślać, uwypuklać
начать обучение
to emphasise, to highlight
streszczać
начать обучение
to summarise
wciągnąć w dyskusję
начать обучение
to bring somebody into a discussion
burzliwa dyskusja
начать обучение
heated debate
wywołać dyskusję
начать обучение
to launch a discussion
przede wszystkim
начать обучение
first of all,
po drugie
начать обучение
secondly,
ponadto
начать обучение
furthermore,
zwracać uwagę na...
начать обучение
to pay attention to...
rekruter
начать обучение
recruiter
starać się o pracę
начать обучение
to apply for a job
współpracownicy
начать обучение
co-workers, colleagues
świadectwo, certyfikat
начать обучение
certification
osiągnięcie
начать обучение
achievement

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

W poszukiwaniu pracy - Looking for a jobSłownictwo zawodowe - Work vocabularyCzasowniki - VerbsPodczas rozmowy o pracę - At the job interview

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.