Prezentări - Presentations

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
În această discuție voi prezenta rezultatele unui studiu...
начать обучение
In this talk I'll present the results of a study...
Spunând asta...
начать обучение
Having said that...
În această prezentare aș vrea să mă concentrez asupra...
начать обучение
In this presentation I'd like to focus on...
Mai întâi voi face o scurtă trecere în revistă a situației actuale.
начать обучение
First I'll give a brief overview of the current situation.
Voi acorda ceva timp pentru întrebări și comentarii.
начать обучение
I'll leave some time for questions and comments.
Vă rog să nu ezitați să mă întrerupeți dacă aveți întrebări sau comentarii.
начать обучение
Please feel free to interrupt if you have any questions or comments.
Aș vrea să mă întorc la diapozitivul anterior.
начать обучение
I'd like to go back to the previous slide.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Business English (versiunea română)"
(всего 942 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.