E-mail-uri - E-mails

 0    39 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Ați putea recomanda...?
начать обучение
Could you recommend...?
Mă bucur să informez că...
начать обучение
I am pleased to inform that...
În legătură cu / cu referire la e-mail-ul dumneavoastră... / Trecând la e-mail-ul dumneavoastră...
начать обучение
In / with reference to your email... / Further to your email...
Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm în continuare,
начать обучение
Looking forward to further cooperation,
Dacă v-am putea fi de ajutor, vă rugăm să ne contactați la...
начать обучение
If we could be of any further assistance, please contact us.
Suntem interesați de... și am dori să știm...
начать обучение
We are interested in... and we would like to know...
Informațiile sunt confidențiale.
начать обучение
The information is confidential.
+32 карточки
Урок является частью курса
"Business English (versiunea română)"
(всего 942 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.