Potylicowe tylne

 0    19 карточки    dusia93lipiec
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Jakie jest położenie ciemiączek po dokonaniu II zwrotu główki w ułożeniu potylicowym tylnym?
начать обучение
Ciemiączko tylne skierowane jest do kości krzyżowej, a ciemiączko przednie do spojenia łonowego.
Co jest częścią przodującą w ułożeniu potylicowym tylnym?
начать обучение
Główka
Jaka jest płaszczyzna miarodajna w ułożeniu potylicowym tylnym? Jaki jest jej wymiar?
начать обучение
podpotyliczno - ciemieniowa (obw = 32 cm, strzałkowy = 9,5 cm)
Jaki jest punkt obrotu w ułożeniu potylicowym tylnym?
начать обучение
Okolica ciemiączka przedniego do granicy skóry owłosionej na czole.
Opisz mechanizm porodu w ułożeniu potylicowym tylnym:
начать обучение
Najpierw silne przygięcie, później nieduże wyprostowanie (odgięcie się) główki
Jaki jest kształt główki w ułożeniu potylicowym tylnym?
начать обучение
Długogłowie
Gdzie tworzy się przedgłowie w ułożeniu potylicowym tylnym?
начать обучение
W okolicy ciemiączka tylnego i kości ciemieniowej (lewa kiedy ustawienie lewe i prawa kiedy ustawienie prawe)
Opisz co wyczuwasz w badaniu zewnętrznym przy ułożeniu potylicowym tylnym:
начать обучение
Żadnych charakterystycznych cech, po których bylibyśmy w stanie określić, że jest to ułożenie potylicowe tylne.
Jak może potoczyć się poród w ułożeniu potylicowym tylnym?
начать обучение
1. Zwrot o 135 stopni, wtedy potylica kieruje się do przodu i ułożenie potylicowe tylne zamienia się w przednie (prawidłowe). 2. Zwrot o 45 stopni, wtedy potylica kieruje się do zagłębienia kości krzyżowej i w takim ułożeniu następuje poród.
Opisz rodzenie się główki w pierwszym przypadku zwrotu w ułożeniu potylicowym tylnym:
начать обучение
Główka aż do dna miednicy zstępuje z potylicą skierowaną do tyłu. W dnie miednicy dokonuje się obrót do przodu. Ruch wyjścia jest taki jak w potylicowym przednim, czyli proste odgięcie główki.
Opisz rodzenie się główki w drugim przypadku zwrotu w ułożeniu potylicowym tylnym:
начать обучение
W dnie miednicy szew strzałkowy obraca się do wymiaru prostego. Ciemiączko tylne znajduje się od strony kości krzyżowej, przednie od strony spojenia łonowego. Główka okolicą ciemiączka przedniego opiera się o łuk podłonowy i rodzi się tyłogłowie
Co oznacza 'postawa wyczekująca' w ułożeniu potylicowym tylnym?
начать обучение
Czekamy, aż główka odpowiednio zrotuje. Możemy położyć rodzącą na tym boku, na którym znajduje się potylica dziecka.
Czy w przypadku ułożenia potylicowego tylnego możemy wprowadzić postępowanie zabiegowe? Jeśli tak to kiedy i jakie?
начать обучение
Tak, jeśli postawa wyczekująca i aktywizacja kobiety nie pomogą, możemy przeprowadzić zabieg położniczy tj. trakcja próżniowa bądź zabieg kleszczowy oczywiście z wcześniejszym nacięciem krocza.
Czy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań w ułożeniu potylicowym tylnym?
начать обучение
Tak, w tym ułożeniu krocze i mięśnie dźwigacze odbytu są bardziej narażone na pęknięcie niż w porodzie prawidłowym.
Kiedy możemy spodziewać się wystąpienia ułożenia potylicowego tylnego?
начать обучение
U wieloródek, w przypadku hipotrofii płodu, w przypadku porodów przedwczesnych, w ciążach obumarłych, w przypadku nieprawidłowej budowy kanału rodnego.
Dlaczego dochodzi do zahamowania postępu porodu w ułożeniu potylicowym tylnym?
начать обучение
Ze względu na mniej korzystny mechanizm przechodzenia główki przez kanał rodny, ponieważ większa część główki (okolica czoła) kieruje się pod spojenie łonowe i główka z trudem uzyskuje punkt obrotu.
Co wyczujesz w badaniu wewnętrznym przy ułożeniu potylicowym tylnym?
начать обучение
Szew strzałkowy wyczujemy w wymiarze prostym lub lekko skośnym, ciemiączko przednie będzie wyczuwalne bliżej spojenia łonowego, a ciemiączko tylne bliżej zagłębienia krzyżowo - biodrowego. Może być nam ciężko wyczuć ciemiączka ze względu na przedgłowie.
Co oznacza, że dziecko wstawiło się do kanału rodnego w ułożeniu potylicowym tylnym?
начать обучение
Grzbiet płodu zwrócony jest do tyłu, a główka płodu układa się prawidłowo, bo na klatce piersiowej.
Co jest punktem prowadzącym w ułożeniu potylicowym tylnym?
начать обучение
Ciemiączko tylne do okolicy wierzchołka.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.