pojęcia (prehistoria, mezopotamia, egipt, grecja) 2

 0    51 карточка    leeenka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
kuros
начать обучение
posąg stojącego mężczyzny (poza wystawna), występujący w archaicznej rzeźbie monumentalnej
kyliks
начать обучение
starogrecka płaska czara na wysokiej nóżce, z dwoma poziomymi imadłami. Służyła do picia wina.
laserunek
начать обучение
przezroczysta lub półprzezroczysta warstwa farby, zmieniająca ton lub barwę niższych warstw obrazu, zwłaszcza olejnego
marmury Elgina
начать обучение
zwane są starożytne marmury partenońskie, wywiezione z Aten do Londynu przez lorda Elgina
meander
начать обучение
Jest to geometryczny ornament w formie poziomego pasa, złożony z powtarzających się układów linii załamanych wielokrotnie pod kątem prostym
megaron
начать обучение
prostokątny budynek o jednym pomieszczeniu, z otwartym przedsionkiem na krótszym boku, którego wysunięteboczne ściany były zakonczone płaskimi pilastrami
metopa
начать обучение
prostokątna płyta między tryglifami na fryzie belkowania doryckiego. zdobione najczęściej płaskorzeźbami
menhir
начать обучение
w kulturze celtyckiej nieociosany lub częściowo obrobiony głaz (najczęściej zaostrzony od góry) ustawiony pionowo na grobie zmarłego, pełniący rolę pomnika.
pigment
начать обучение
kryjąca substancja barwiąca. Drobno zmielona substancja stała, nierozpuszczalna i najczęściej nieprzezroczysta, zabarwiająca sobą powierzchnię pokrywanej substancji.
terakota
начать обучение
wyroby z dobrze oczyszczonej i wypalonej gliny w formie figurek lub płytek, stosowane do zdobień.
totem
начать обучение
termin określający zjawiska związane z relacjami człowieka ze zwierzęcym przodkiem
lamassu
начать обучение
w sztuce asyryjskiej posąg wyobrażający skrzydlatego byka o ludzkiej, brodatej twarzy
pismo klinowe
начать обучение
najstarsza, na Bliskim Wschodzie, odmiana pisma, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów np. epos o gilgameszu
płaskorzeźba (relief)
начать обучение
kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej, metalowej lub drewnianej z pozostawieniem na niej tła. Dzieło uzyskuje się poprzez rzeźbienie, kucie lub odlewanie.
protoma
начать обучение
dekoracja w formie głowy lub popiersia zwierząt albo ludzi
stela
начать обучение
pomnik nagrobny, kamienna, ustawiona pionowo płyta z inskrypcją lub płaskorzeźbioną dekoracją
układ antytetyczny
начать обучение
dekoracyjny, symetryczny układ figur lub ornamentów szeroko stosowany w okresie średniowiecza i renesansu. Układ taki stanowią głównie motywy zwierzęce, ujęte z profilu.
układ kulisowy
начать обучение
sposób oddawania głębi obrazu, odkryty już w prehistorii. Polega na tym, że elementy dalsze są częściowo zasłonięte przez elementy bliższe.
układ pasowy
начать обучение
sceny rozgrywają się na tzw. liniach bazowych, tworząc pasy poziome
ziggurat
начать обучение
monumentalna budowla sakralna na planie kwadratu w kształcie kilkukondygnacyjnej wieży zwieńczonej świątynią
mastaba
начать обучение
rodzaj grobowca spotykanego w starożytnym Egipcie, mającego kształt ściętego ostrosłupa na prostokątnym planie.
monoteizm
начать обучение
wiara w istnienie jedynego Boga. Występuje w chrześcijaństwie, judaizmie, islamie.
mumifikacja
начать обучение
proces konserwacji zwłok zapobiegający rozkładowi.
obelisk
начать обучение
pomnik w formie wysokiego, smukłego słupa, najczęściej o czworobocznej podstawie, wykonanego z jednego bloku skalnego. Zakończenie słupa ma formę ostrosłupa, często obitego złotą blachą
papirus
начать обучение
materiał pisarski otrzymywany z tzw. " trzciny papirusowej"
polichromia
начать обучение
wielobarwna ozdoba malarska ścian, sufitów, podniebienia sklepień, rzeźb stosowana do dekoracji wewnętrznych i zewnętrznych. Polichromie wykonywano nie tylko na materiałach kamiennych i tynkach, ale także na drewnie, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w budownictwie sakralnym i świeckim.
politeizm
начать обучение
wielobóstwo, pojęcie używane w niektórych nurtach religioznawstwa i w języku potocznym na określenie systemów religijnych lub religii, w których występuje wiara w istnienie wielu sił nadprzyrodzonych, a w szczególności upersonifikowanych w bytach osobowych bogów.
pylon
начать обучение
wieża o prostokątnej podstawie, wznoszona parami i zwężająca się ku górze. brama
rekonstrukcja
начать обучение
odtworzenie zniszczonego zabytku na podstawie zachowanych planów, projektów, fotografii lub szkiców
sarkofag
начать обучение
zdobiona trumna w kształcie skrzyni ceramicznej lub kamiennej, dekorowana techniką malarską lub rzeźbiarską
sfinks
начать обучение
to mityczne stworzenie, przedstawiane zazwyczaj jako lew z ludzką głową np. sfinks w Gizie
urna (kanopa)
начать обучение
w starożytnym Egipcie rytualne naczynia, w których umieszczano wnętrzności, wyjęte z ciała przed mumifikacją i zakonserwowane.
uszebti
начать обучение
figurka w kształcie mumii, z dwiema motykami w rękach i workiem na plecach, wkładana do grobu wraz z ciałem zmarłego.
moduł
начать обучение
umowna jednostka miary odpowiadająca wielkości określonego elementu i służąca do wyznaczania proporcji oraz wzajemnych zależności wszystkich elementów całości
monopteros
начать обучение
typ świątyni greckiej lub rzymskiej zbudowany na ogół na planie koła, otoczony kolumnadą, przykryty dachem.
mozaika
начать обучение
dekoracja w postaci ornamentu lub obrazu, wykonana z drobnych, o różnej kolorystyce, fakturze i kształcie kamyczków, kawałków szkła lub ceramiki
odeon
начать обучение
starożytna budowla przeznaczona na występy muzyczne i teatralne.
ornament
начать обучение
motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w architekturze lub sztukach plastycznych.
peplos
начать обучение
strój kobiecy bez rękawów, uszyty z jednego prostokątnego kawałka tkaniny wełnianej spiętego na ramionach fibulami.
pitos
начать обучение
naczynie gliniane o kształcie zbliżonym do beczki, lub jajowatym, służyło do przechowywania żywności
portyk kolumnowy
начать обучение
Portyk to także otwarty ganek kolumnowy lub filarowy, który poprzedza wejście, tworząc główną część fasady budynku
pronaos
начать обучение
przedsionek przedniej części antycznej świątyni greckiej, zawierający się pomiędzy wysuniętymi bocznymi ścianami, najczęściej zakończonymi antami; poprzedzał naos.
ryton
начать обучение
starożytne naczynie do picia wina, zazwyczaj w kształcie rogu lub głowy zwierzęcej.
rzygacz
начать обучение
dekoracyjne, ozdobne, wystające poza lico muru, zakończenie rynny dachowej, z którego woda deszczowa ma swobodny odpływ.
sima
начать обучение
kamienna lub ceramiczna rynna w kształcie wywiniętej ku górze listwy, służy do odprowadzenia wody deszczowej z dachu, umieszczana nad gzymsem powyżej belkowania zakończona rzygaczami
tolos
начать обучение
budowla na planie okrągłym najczęściej o przeznaczeniu spektakularnym lub kulturowym
trybowanie (repusowanie)
начать обучение
zdobienie wyrobów z blachy poprzez wybijanie na zimno wgłębień, dających po drugiej stronie wypukły wzór.
tryglif
начать обучение
element dekoracyjny w postaci prostokątnej płyty stosowanej we fryzie belkowania doryckiego. zdobiona dwoma poziomymi żłobieniami
tympanon (portal)
начать обучение
półokrągłe lub ostrołukowe pole, umieszczone w górnej części portalu ponad nadprożem, wypełnione zwykle dekoracją reliefową (relief).
woluta (ślimacznica)
начать обучение
element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju.
złoty podział
начать обучение
podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Innymi słowy: długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.