Podstawowe daty

 0    33 карточки    wojdaria777
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
776 p.n.e.
начать обучение
pierwsza olimpiada
476
начать обучение
upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego
966
начать обучение
chrzest Polski
1000
начать обучение
zjazd gnieźnieński- spotkanie Bolesława Chrobrego i Ottona III
1025
начать обучение
koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski
1138
начать обучение
testament Bolesława Krzywoustego podział Polski
1226
начать обучение
sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
1364
начать обучение
powstanie Akademii Krakowskiej założonej przez Kazimierza Wielkiego
1385
начать обучение
unia personalna Polski i Litwy w Krewie
1410
начать обучение
bitwa pod Grunwaldem, polacy pod wodzą Władysława Jagiełły pokonują Krzyżaków
1453
начать обучение
zajęcie przez Turków Konstantynopola, umowny koniec średniowiecza
1466
начать обучение
II pokój toruński, odzyskanie Pomorza Gdańskiego przez Polskę
1492
начать обучение
odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
1517
начать обучение
zapoczątkowanie reformacji przez Marcina Lutra
1525
начать обучение
Hołd Pruski- Albrecht Hohenzolern składa hołd lenny Zygmuntowi Staremu
1569
начать обучение
unia realna polsko-litewska w Lublinie (unia lubelska)
1648
начать обучение
powstanie Chmielnickiego na Ukrainie
1665-1660
начать обучение
"potop" szwedzki
1683
начать обучение
Jan III Sobieski
1772
начать обучение
I rozbiór Polski (Rosja, Prusy, Austria)
1776
начать обучение
deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych
1789
начать обучение
rewolucja francuska
1791
начать обучение
Konstytucja 3 maja
1793
начать обучение
II rozbiór Polski (Prusy, Rosja)
1794
начать обучение
powstanie (insurekcja) kosciuszkowskie (klęska polaków)
1795
начать обучение
III rozbiór Polski
1807
начать обучение
utworzenie Księstwa Warszawskiego przez Napoleona Bonaparte
1815
начать обучение
upadek Napoleona, kongres wiedeński
1830
начать обучение
powstanie listopadowe (zabór rosyjski, polacy przegrywają)
1848
начать обучение
Wiosna Ludów
1863
начать обучение
powstanie styczniowe (zabór rosyjski, polacy przegrywają)
1914-1918
начать обучение
I wojna swiatowa
1918
начать обучение
odzyskanie niepodległości przez Polskę

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.