People - Osoby

 0    33 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I
I am Adam.
начать обучение
ja
Jestem Adam.
you
Who are you?
начать обучение
ty
Kim jesteś?
he
Who is he?
начать обучение
on
Kim on jest?
she
She is my sister.
начать обучение
ona
Ona jest moją siostrą.
it
It is very interesting.
начать обучение
ono / to
To jest bardzo interesujące.
we
We are hungry.
начать обучение
my
Jesteśmy głodni.
you
What are you interested in?
начать обучение
wy
Czym się interesujecie?
they
They are our friends.
начать обучение
oni/one
Oni są naszymi przyjaciółmi.
my
This is my room.
начать обучение
moje
To jest mój pokój.
your
Where is your bag?
начать обучение
twoje/wasze
Gdzie jest twoja torba?
his
His name is Dawid.
начать обучение
jego
Jego imię to Dawid.
her
I like her shoes.
начать обучение
jej
Podobają mi się jej buty.
person
A table for one person, please.
начать обучение
osoba
Poproszę stolik dla jednej osoby.
people
How many people use computers on a daily basis?
начать обучение
ludzie
Ilu ludzi na co dzień korzysta z komputerów?
friend
Meet my friend Mark.
начать обучение
przyjaciel
Poznaj mojego przyjaciela Marka.
wife
This is my wife Julia.
начать обучение
żona
To jest moja żona Julia.
husband
Let me introduce my husband.
начать обучение
mąż
Pozwól, że przedstawię ci mojego męża.
brother
Do you have a brother?
начать обучение
brat
Masz brata?
sister
Where is your sister?
начать обучение
siostra
Gdzie jest twoja siostra?
child
How old is your child?
начать обучение
dziecko
Ile lat ma twoje dziecko?
son
My son is already 18 years old.
начать обучение
syn
Mój syn ma już 18 lat.
daughter
I've got two daughters as well.
начать обучение
córka
Mam również dwie córki.
mother
My mother is a teacher.
начать обучение
matka
Moja matka jest nauczycielką.
father
My father works as a taxi driver.
начать обучение
ojciec
Mój ojciec pracuje jako taksówkarz.
boyfriend
Sorry, I've got a boyfriend.
начать обучение
chłopak
Przykro mi - mam chłopaka.
girlfriend
My girlfriend is the most beautiful girl in the world.
начать обучение
dziewczyna
Moja dziewczyna jest najpiękniejszą dziewczyną na świecie.
man
Do you know that man?
начать обучение
mężczyzna
Znasz tamtego mężczyznę?
woman
She is a married woman.
начать обучение
kobieta
Ona jest zamężną kobietą.
teacher
You are my best Polish teacher.
начать обучение
nauczyciel
Jesteś moim najlepszym nauczycielem polskiego.
doctor
I need to see a doctor.
начать обучение
lekarz
Muszę iść do lekarza.
everybody
Everybody is invited.
начать обучение
wszyscy
Wszyscy są zaproszeni.
nobody
Nobody talks to me.
начать обучение
nikt
Nikt ze mną nie rozmawia.
somebody
I want to meet somebody.
начать обучение
ktoś
Chcę kogoś spotkać.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.