Activities - Czynności

 0    33 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
be
It's nice to be here.
начать обучение
być
Miło tu być.
have
I don't have any money.
начать обучение
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
want
What do you want?
начать обучение
chcieć
Czego chcesz?
must
You must buy a ticket.
начать обучение
musieć
Musisz kupić bilet.
can
Can you help me?
начать обучение
móc
Możesz mi pomóc?
give
Can you give me 5 złoty?
начать обучение
dać
Możesz mi dać 5 złotych?
go
I want to go on foot.
начать обучение
iść
Chcę iść na piechotę.
like
I like it.
начать обучение
lubić
Lubię to.
do
What do you do in the evenings?
начать обучение
robić
Co robisz wieczorami?
make
My mum makes delicious cakes.
начать обучение
robić
Moja mama robi smaczne ciasta.
know
I don't know.
начать обучение
wiedzieć
Nie wiem.
look for
I'm looking for exit.
начать обучение
szukać
Szukam wyjścia.
eat
I would like to eat something typical for this region.
начать обучение
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
drink
Would you like to drink some wine?
начать обучение
pić
Napijesz się trochę wina?
sleep
Sleep well.
начать обучение
spać
Śpij dobrze.
visit
Tomorrow we will visit the old town.
начать обучение
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
get
When will I get my dish?
начать обучение
dostawać
Kiedy dostanę swoje danie?
get
I must get to the train station.
начать обучение
dostawać się
Muszę dostać się na stację kolejową.
use
Our program is easy to use.
начать обучение
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
see
I was in the bar yesterday and I didn't see you.
начать обучение
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.
come
Where do you come from?
начать обучение
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
speak
Do you speak Polish?
начать обучение
mówić
Mówisz po polsku?
talk
I want to talk to the boss.
начать обучение
rozmawiać
Chcę rozmawiać z szefem.
say
I want to say something to you in private.
начать обучение
powiedzieć
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.
tell
I tell you, you will like it.
начать обучение
mówić komuś
Mówię ci, spodoba ci się.
cost
How much does a beer cost?
начать обучение
kosztować
Ile kosztuje piwo?
buy
I would like to buy a bottle of water.
начать обучение
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
pay
Who pays for this?
начать обучение
płacić
Kto za to zapłaci?
borrow
Can I borrow your book?
начать обучение
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
lend
I will not lend you my toothbrush.
начать обучение
pożyczać
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
close
Can you close the window?
начать обучение
zamykać
Możesz zamknąć okno?
open
When does the bank open?
начать обучение
otwierać
Kiedy otwiera się bank?
watch
Do you like watching films?
начать обучение
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.