Osoby - People

 0    28 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
ja
Ja som Adam.
начать обучение
I
I am Adam.
ty
Kto si ty?
начать обучение
you
Who are you?
on
Kto je on?
начать обучение
he
Who is he?
ona
Ona je moja sestra.
начать обучение
she
She is my sister.
to
To je veľmi zaujímavé.
начать обучение
this
This is very interesting.
my
My sme hladní.
начать обучение
we
We are hungry.
vy
Odkiaľ ste?
начать обучение
you
Where are you from?
oni, ony
Oni sú naši priatelia.
начать обучение
they
They are our friends.
osoba
Chcel by som stôl pre jednu osobu.
начать обучение
person
I'd like a table for one person.
ľudia
Je tu príliš veľa ľudí.
начать обучение
people
There are too many people here.
kamarát
Môj najlepší kamarát býva vedľa.
начать обучение
friend
My best friend lives next door.
manželka
To je moja manželka - Júlia.
начать обучение
wife
This is my wife - Julia.
manžel
On je môj manžel.
начать обучение
husband
He is my husband.
brat
Máš brata?
начать обучение
brother
Do you have a brother?
sestra
Kde je tvoja sestra?
начать обучение
sister
Where is your sister?
dieťa
Je to ešte len dieťa.
начать обучение
child
It's just a child.
syn
Môj syn má 18 rokov.
начать обучение
son
My son is 18 years old.
dcéra
Mám ešte dve dcéry.
начать обучение
daughter
I've got two daughters as well.
matka
Moja matka je učiteľka.
начать обучение
mother
My mother is a teacher.
mama
Moja mama ma príde navštíviť budúci týždeň.
начать обучение
mum
My mum is going to visit me next week.
otec
Môj otec pracuje ako taxikár.
начать обучение
father
My father works as a taxi driver.
ocko
Kde je tvoj ocko?
начать обучение
dad
Where's your dad?
priateľ
Prepáč - mám priateľa.
начать обучение
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
priateľka
Som tu s mojou priateľkou.
начать обучение
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
muž
Poznáš toho muža?
начать обучение
man
Do you know that man?
žena
Táto žena je vydatá.
начать обучение
woman
This woman is married.
pán
Prepáčte, pane. Kde je Ząbkowska ulica?
начать обучение
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Ząbkowska street?
slečna, madam
Slečna Adamsová je veľmi inteligentná.
начать обучение
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.