Aktivity - Activities

 0    17 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
byť
Si veľmi milý.
начать обучение
to be
You are nice.
mať
Nemám žiadne peniaze.
начать обучение
to have
I don't have any money.
chcieť
Čo chceš?
начать обучение
to want
What do you want?
musieť
Musím si kúpiť lístok.
начать обучение
must
I must buy a ticket.
môcť
Môžem ti niečo priniesť?
начать обучение
can
Can I get you anything?
dať
Môžeš mi dať 5 zlotých?
начать обучение
to give
Can you give me 5 zlotys?
pomôcť
Môžeš mi pomôcť?
начать обучение
to help
Can you help me?
ísť
Chcem ísť do Británie.
начать обучение
to go
I want to go to the UK.
mať rád
Mám rád banány.
начать обучение
to like
I like bananas.
robiť
Čo bdeme robiť teraz?
начать обучение
to do
What are we going to do now?
vedieť
Neviem.
начать обучение
to know
I don't know.
hľadať
Hľadám moje okuliare.
начать обучение
to look for
I am looking for my glasses.
piť
Chcel by si piť víno?
начать обучение
to drink
Would you like to drink some wine?
jesť
Chceš niečo jesť?
начать обучение
to eat
Do you want something to eat?
spať
Spi sladko!
начать обучение
to sleep
Sleep well!
kúpiť
Chcem kúpiť darček pre môjho priateľa.
начать обучение
to buy
I want to buy a gift for my boyfriend.
stáť
Koľko to stojí?
начать обучение
to cost
How much does it cost?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.