Nieprzetłumaczalne - Untranslatable

5  1    19 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
przed rzeczownikami, jeśli mamy na myśli coś konkretnego lub już o danej rzeczy wspominaliśmy, np. ten konkretny samochód
I have a cat. The cat is very cute.
начать обучение
the
gdy zaczynający się od spółgłoski rzeczownik w liczbie pojedynczej nie jest nam bliżej znany
начать обучение
a
gdy zaczynający się od samogłoski rzeczownik w liczbie pojedynczej nie jest nam bliżej znany
przy ustalaniu przedimka ważna jest wymowa, a nie pisownia
начать обучение
an
an apple, a car, a union, an honor
gdybanie, mowa zależna lub powiedzenie czegoś w miły sposób (tryb przypuszczający), np. "I would like" = "chciałBYM"
начать обучение
would
zdanie w czasie przyszłym
Pójdę do kina
начать обучение
will
I will go to cinema
zdanie pytające lub przeczące (+ "not") w czasie przeszłym
Zrobiłeś to?
начать обучение
did
Did you do it?
zdanie pytające lub przeczące (+ "not") w czasie teraźniejszym ("does" - w 3 osobie liczby pojedynczej)
Lubisz mnie?
начать обучение
do / does
Do you like me?
często przed bezokolicznikiem lub po prostu jako przyimek "do", np. "do Londynu"
начать обучение
to
to, co przed, jest częścią tego, co po; czyjaś własność, np. "part of the city" = "część miasta"
начать обучение
of
negacja dla czasownika, często skracana do "n't", np. "do not" = "don't"
начать обучение
not
tyle co "trochę" - ale tylko w zdaniach twierdzących, przed rzeczownikami niepoliczalnymi lub w liczbie mnogiej
начать обучение
some
końcówka czasownika, która robi z niego rzeczownik ogólny lub nadaje mu charakter ciągły / w tym momencie (Present Continuous)
начать обучение
-ing
skrajnie potoczne, wręcz niepoprawne, ale super uniwersalne skrócenie "not" z czasownikami: am, are, is, do, does, have, has
начать обучение
ain't
skrócona forma "has" lub "is"
начать обучение
's
skrócona forma "are"
начать обучение
're
skrócona forma "had" (czas przeszły od "have") albo "would"
начать обучение
'd
skrócona forma "have"
начать обучение
've
skrócona forma "will"
начать обучение
'll
skrócona forma "am"
начать обучение
'm

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.