Najważniejsze daty z historii. Powtórzenie do egzaminu.

4.5  17    68 карточки    Clavia
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Chrzest Polski
начать обучение
966
Zjazd w Gnieźnie
начать обучение
1000
Podział Polski na dzielnice
начать обучение
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
начать обучение
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
начать обучение
1241
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
начать обучение
1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
начать обучение
1331
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
начать обучение
1335
Zawarcie pokoju w Kaliszu
начать обучение
1343
Unia polsko - litewska
начать обучение
1385
Bitwa pod Grunwaldem
начать обучение
1410
Pokój w Toruniu
начать обучение
1411
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
начать обучение
1431-1435
Bitwa po Warną
начать обучение
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
начать обучение
1454-1466
II pokój w Toruniu
начать обучение
1466
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
начать обучение
1519-1521
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
начать обучение
1525
Unia lubelska z Litwą
начать обучение
1569
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
начать обучение
1570
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
начать обучение
1573
Unia brzeska
начать обучение
1596
Początek wojny ze Szwedami
начать обучение
1600
Bitwa pod Kircholmem
начать обучение
1605
Wojna trzydziestoletnia
начать обучение
1618-1648
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
начать обучение
1622
Bitwa morska pod Oliwą
начать обучение
1627
Pokój w Altmarku
начать обучение
1629
Wojny polsko-rosyjskie
начать обучение
1609-1619
Wojny polsko-tureckie
начать обучение
1620-1699
Klęska pod Cecorą
начать обучение
1620
Bitwa pod Chocimiem
начать обучение
1621
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
начать обучение
1672
Zwycięstwo pod Chocimiem
начать обучение
1673
Odsiecz wiedeńska
начать обучение
1683
Pokój w Karłowicach
начать обучение
1699
Sejm Niemy
начать обучение
1717
Konfederacja barska
начать обучение
1768-1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
начать обучение
1772
Sejm Wielki Czteroletni
начать обучение
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
начать обучение
1791
Konfederacja Targowicka
начать обучение
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
начать обучение
1793
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
начать обучение
1797
Utworzenie Królestwa Polskiego
начать обучение
1807
Wojna z Austrią
начать обучение
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego
начать обучение
1816
Wybuch powstania listopadowego
начать обучение
1830
Wybuch powstania krakowskiego
начать обучение
1846
Wybuch powstania styczniowego
начать обучение
1863
I wojna światowa
начать обучение
1914-1918
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
начать обучение
1914
Odzyskanie niepodległości
начать обучение
1918
Uchwalenie Małej Konstytucji
начать обучение
1919
Wojna polsko-bolszewicka
начать обучение
1919-1921
Bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
начать обучение
1921
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
начать обучение
1921
Konstytucja marcowa
начать обучение
1926
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
начать обучение
1926
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
начать обучение
1939
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
начать обучение
1940-1945
Powstanie w getcie warszawskim
начать обучение
1943
Wybuch Powstania Warszawskiego
начать обучение
1944
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
начать обучение
1945
Polska w okresie stalinizmu
начать обучение
1947-1956
Powstanie NSZZ „Solidarność”
начать обучение
1980
Powstanie stanu wojennego w Polsce
начать обучение
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
начать обучение
1989

Powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego - historia dla każdego

Egzamin gimnazjalny z historii to wyzwanie, z którym musi zmierzyć się każdy uczeń gimnazjum. Wielu uczniów obawia się tego egzaminu i generuje on u nich dużo stresu. Jednak składa on się jedynie z zamkniętych zadań, co jest sporym ułatwieniem. Zadania są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi. Najczęściej zadania dobrane są tak, aby odwoływały się do różnych epok i tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych. Dlatego tak ważne jest przygotowanie się w sposób kompleksowy i korzystanie z dobrych materiałów naukowych. Najważniejsze daty historyczne, które zostały przygotowane przez Fiszkotekę gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Najważniejsze daty — historia z Fiszkoteką!

Nasza lekcja została stworzona w taki sposób, aby nauka była skuteczna i intuicyjna, zawiera najważniejsze daty. Historia może być naprawdę ciekawa, jeżeli zostanie przedstawiona w odpowiedni sposób. Tak właśnie jest w Fiszkotece. Podczas lekcji poznasz najważniejsze daty w historii Polski oraz świata, które z pewnością zapamiętasz na długo. Polecamy także inne lekcje dostępne na naszej platformie: historia Polski - daty, królowie Polski -daty panowania oraz różne daty z historii.

Jak uczyć się dat?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: z Fiszkoteką. Nasza innowacyjna metoda umożliwia zapamiętywanie w rekordowo krótkim czasie. W lekcjach z naszej oferty można uczyć się na wiele sposobów. Do każdej fiszki dołączone są nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Inteligentny System Powtórek pozwala na intuicyjne powracanie do przerobionego materiału, dzięki czemu szybko i skutecznie można odświeżyć sobie wiedzę. Z naszym system szybko zapamiętasz daty - historia. Gimnazjum na pewno skończysz usatysfakcjonowany z dobrym wynikiem! Dodatkowo możesz ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.