Matura podstawowa: list formalny: reklamacja

 0    40 карточки    twosteps
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Mam gwarancję, która jest ważna przez rok.
начать обучение
I have a guarantee which is valid for a year.
Będe wdzięczna jeśli zajmą się Państwo tą sprawą jak najszybciej jak to możliwe.
начать обучение
I will be gratefull if you deal with this matter as soon as possible.
Żądam natychmiastowego działania/ całkowitego zwrotu moich pieniędzy
начать обучение
I demand a immediate action/ a full refund.
Pozwoliliście mi wierzyć, że...
начать обучение
You led me to belive that...
W ten sytuacji oczekuję odszkodowania.
начать обучение
In this situation I expect to be compensated.
Twoja usługa nie spełnia moich oczekiwań.
начать обучение
Your service did not fulfill my expectation.
Pisałam już ... o tym, ale nic się nie zmieniło
начать обучение
I have already written to... but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój wcześniejszy list.
начать обучение
It has been no reply to my previous letter.
Wadliwy element nie został zastąpiony.
начать обучение
The faulty item has not been replaced.
Kupiłam ten zegarek w twoim sklepie w...
начать обучение
I bought this watch in your shop on...
Zaczęłam uczęszczać na kurs...
начать обучение
I started attending this course on...
Odwiedziłam twoją restaurację...
начать обучение
I visited your restaurant on...
Nagle przestał działać.
начать обучение
It suddenly stopped working.
Mechanizm przestał pracować.
начать обучение
The mechanism stopped moving.
Ekran wygasł.
начать обучение
The screen went blank.
Okładka książki jest uszkodzona/ ubrudzona.
начать обучение
The cover of the book is damaged/ stained.
Miał głębokie pęknięcie na przodzie.
начать обучение
It had a deep crack on the front.
Brakowało instrukcji/kabla/ klawiatura.
начать обучение
The manual instuction/cable/keyboard was missing.
Warunki w hotelu, w którym się zatrzymalismy były nie do zaakceptowania.
начать обучение
The conditions in the hotel where we stayed were unacceptable.
Pokój był brudny.
начать обучение
The hotel room was dirty.
Jedzenie nie było właściwie gotowane(przygotowane).
начать обучение
The food was not cooked properly.
Spodziewałam się, że otrzymam moje zamówienie w ciągu tygodnia, ale musiałam czekać przeszło 2 tygodnie.
начать обучение
I expected to receive my order within a week but I had to wait for over 2 weeks.
Mogłabym wymienić ten zegarek na inny?
начать обучение
Could I exchange this watch for another one?
Ten kurs nie odbywa się regularnie.
начать обучение
This course is not provided on a regular basic.
W ten sposób rujnuje to wszystkie moje plany jak...
начать обучение
In this way it ruined all my plans as...
W rezultacie pozostałam bez...
начать обучение
As a result, I was left without
Mogłabym przesłać zegarek, który kupiłam i kopie gwarancji.
начать обучение
I could send you the watch I bought and a copy of guarantee.
Jeśli ta wymiana nie jest możliwe, mogłabym prosić o zwrot pieniędzy za zegarek?
начать обучение
If this replacement is not possible, could I please have a refund for this watch?
Chciałabym zwrócić...
начать обучение
I would like to return...
Chciałabym wiedzieć, kiedy nadejdze książka.
начать обучение
I would like to know when the book will arrive.
Piszę do Państwa z reklamacją dotyczącą...
начать обучение
I am writing to complain about...
Jestem niezadowolona z...
начать обучение
I am dissatisfied with...
Nie wspominając, że...
начать обучение
Failed the mention that...
Państwa reklama wprowadzała w błąd w tym zakresie.
начать обучение
Your advertisement was misleading in this respect.
Muszę podkreślić, że...
начать обучение
I must point out that...
Na domiar złego...
начать обучение
To make matters worse...
Problem w tym, że...
начать обучение
The problem is that...
Zamówiłam...
начать обучение
I ordered...
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
начать обучение
Contrary to the description in the brochure...
Numer zamówienia...
начать обучение
The order number is...

Reklamacja angielski – zwroty

List reklamacyjny po angielsku – najważniejsze zwroty i wyrażenia, które mogą okazać się przydatne w wielu codziennych sytuacjach. Reklamacja po angielsku po nauce z fiszkami stanie prosta do napisania nie tylko na lekcji angielskiego, ale i w prawdziwych sytuacjach życiowych.

List formalny – reklamacja

List z reklamacją należy do grupy listów formalnych, przez co w trakcie pisania reklamacji po angielsku musimy przestrzegać ustalonych reguł i trzymać się schematu. Dlatego w tym przypadku nauka konkretnych zwrotów do reklamacji po angielsku jest tak istotna.

Kompendium informacji

W Fiszkotece znajdziemy więc najważniejsze zdania i wyrażenia, które z pewnością przydadzą się przy pisaniu listu reklamacyjnego po angielsku. Możliwość odsłuchania nagrania lektora pozwoli także na osłuchanie się z językiem angielskim

Комментарии:

bamb0l написал: 2011-01-28 14:39:19
nie dawaj rad innym jesli sam/a nie potrafisz pisac bez bledow...

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.