Linking Words – English Vocabulary; Spójniki – słownictwo angielskie

4  4    54 карточки    Martyna15
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
firstly, secondly, thirdly
начать обучение
po pierwsze, po drugie, po trzecie
next
начать обучение
następnie
in addition/moreover
начать обучение
na dodatek
furthermore
начать обучение
ponadto
another
начать обучение
inny
also
начать обучение
również
in conclusion
начать обучение
na zakończenie
to summarise/summing up
начать обучение
podsumowując
so
начать обучение
więc
as a result
начать обучение
w efekcie
as a consequence (of)
начать обучение
wskutek czegoś
therefore
начать обучение
dlatego
thus
начать обучение
tak oto
consequently
начать обучение
wskutek tego
hence
начать обучение
a więc, stąd
due to
начать обучение
z powodu
undoubtedly
начать обучение
niewątpliwie
indeed
начать обучение
rzeczywiście
obviously
начать обучение
oczywiście
generally
начать обучение
ogólnie
admittedly
начать обучение
wprawdzie
in fact
начать обучение
faktycznie, rzeczywiście
particularly/in particular
начать обучение
szczególnie
especially
начать обучение
zwłaszcza
clearly
начать обучение
najwyraźniej
importantly
начать обучение
w sposób istotny
and
начать обучение
i
in addition/additionally
начать обучение
dodatkowo
as well as
начать обучение
również
for
начать обучение
ponieważ
because
начать обучение
ponieważ
since
начать обучение
ponieważ
as
начать обучение
jako że
because of
начать обучение
z powodu
for example/for instance
начать обучение
na przykład
namely
начать обучение
mianowicie
however
начать обучение
jednakże
nevertheless
начать обучение
jednakże
nonetheless
начать обучение
jednakże
still
начать обучение
jednak
although/even though
начать обучение
chociaż, mimo że
but
начать обучение
ale
yet
начать обучение
ale
despite/in spite of
начать обучение
pomimo (czegoś)
in contrast (to)
начать обучение
natomiast
while
начать обучение
chociaż
whereas
начать обучение
podczas gdy
on the other hand
начать обучение
z drugiej strony
on the contrary
начать обучение
(wręcz) przeciwnie
similarly
начать обучение
podobnie
likewise
начать обучение
podobnie
not only... but also...
начать обучение
nie tylko... lecz również...
compared to/with
начать обучение
w porównaniu z
in comparison with
начать обучение
w porównaniu

Linking words angielski - urozmaicenie wypowiedzi

Każdy, kto solidnie przygotowuje się do egzaminu z języka angielskiego, wie, że słownictwo z kategorii "linking words", czyli łączników lub spójników jest kluczem do sukcesu. Wyrażenia te niejako sklejają, czyli uspójniają wypowiedź pisemną i pozwalają pozbyć się kłopotliwych pauz lub nieładnych przerw w wypowiedziach ustnych. Używanie "linking words" jest także mocno punktowane na plus, czyli lepszą ocenę, przez egzaminatorów, gdyż opanowanie łączników i spójników kwalifikuje się jako duży postęp w znajomości zaawansowanego języka angielskiego i po prostu upłynnia wypowiedź, nadając jej profesjonalny charakter. Takie spójniki angielskie, jak np. althought - po polsku "chociaż", czy however (jednakże), spowodują nie tylko zadowolenie ze strony egzaminatora, ale też ułatwią Ci formułowanie zdań.

Linki, czyli łączniki - interesująca grupa wyrażeń w języku angielskim

Spójniki po angielsku to grupa bardzo wielu interesujących wyrazów, zalicza się do nich, w języku angielskim, wyrażenia takie jak: next, another, also, czyli: następnie, inny, również i szereg pokrewnych. Pełnią one funkcję gramatyczną uspójniania struktury wypowiedzi, zaś w budowie narracji, czyli formy opowieści ich rola polega na nadawaniu wypowiedzi płynności. Łączniki i spójniki to także świetna technika zyskiwania czasu na dobór argumentów, dalszego słownictwa lub - po prostu - dodatkowy czas zyskiwany dla uspokojenia i lepszej koncentracji mówcy podczas ustnej prezentacji tematu wypowiedzi. Te cenne chwile, które zyskujemy, używając zasobów "linking words", dają nam poczucie pewności siebie, kontroli sytuacji i - dzięki temu - pełnej akceptacji słuchającego nas audytorium, niezależnie od faktu, czy jest to publiczność firmowej ekipy, czy komisja egzaminacyjna podczas zdobywania certyfikatu językowego. Łączniki i spójniki trzeba znać, bo są one użyteczne!

Nauka języka angielskiego jeszcze prostsza z Fiszkoteką!

Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o kursach Fiszkoteki, to najwyższa pora, żeby to zmienić! Fiszkoteka bowiem, oferuje kursy językowe, które, skrupulatnie przygotowane przez ekspertów, pozwalają na niezwykle skuteczną i przyjemną naukę zarówno języka angielskiego, jak i np. chińskiego. Jeżeli chcesz się przekonać o profesjonalizmie naszych kursów, to już teraz sprawdź niektóre z nich: słownictwo angielskie do matury rozszerzonej, phrasal verbs, kolokacje z czasownikami. Nauka języka angielskiego nigdy nie była tak prosta!

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.