Lietvārdi angļu valodā 801 - 850 - English Nouns 801 - 850

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
zinātnieks
Alberts Einšteins bija lielisks zinātnieks.
начать обучение
scholar
Albert Einstein was a great scholar.
klimats
Kāds klimats ir Francijā?
начать обучение
climate
What's the climate in France?
emocija
Izpaust savas emocijas ir svarīgi.
начать обучение
emotion
It's important to express your emotions.
salīdzinājums
Tas bija labs salīdzinājums.
начать обучение
comparison
That was a good comparison.
kārta
Mums jāuzklāj pēdējā krāsas kārta.
начать обучение
layer
We have to apply the last layer of paint.
ieraksts
Ieraksts kompromitēja slavenu politiķi.
начать обучение
recording
The recording compromised a famous politician.
pretinieks
Tas ir mans galvenais titula pretinieks.
начать обучение
opponent
It's my main opponent for the title.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(всего 1 004 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.