Lietvārdi angļu valodā 201 - 250 - English Nouns 201 - 250

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
drošība
Viņa darbs ir nodrošināt darbinieku drošību.
начать обучение
safety
His job is to ensure the employees' safety.
lapa
Es izlasīju grāmatas pēdējo lapu un es joprojām nezinu, kurš ir slepkava!
начать обучение
page
I read the last page of the book and I still don't know who is the killer!
skaņa
Es izdzirdēju savādu skaņu, tāpēc es iegāju istabā.
начать обучение
sound
I heard a weird sound, so I entered the room.
ekonomija
Vācijai ir vislielākā ekonomika pasaulē.
начать обучение
economy
Germany has the biggest economy in Europe.
audums
No kāda auduma ir uzšūta tava kleita?
начать обучение
fabric
What kind of fabric is your dress made of?
aizsardzība
Prezidents vēlas izstrādāt jaunu aizsardzības programmu.
начать обучение
defence
The president wants to develop a new defence program.
kampaņa
Tā bija gara politiskā kampaņa.
начать обучение
campaign
It was a long political campaign.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(всего 1 004 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.