Konferencē - At a Conference

 0    35 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Vai jūs esat bijis uz pagājušā gada konferenci?
начать обучение
Did you go to last year's conference?
Es reti ceļoju uz ārzemēm.
начать обучение
I rarely travel abroad / overseas.
Vai jums patika saruna?
начать обучение
Did you enjoy the talk?
Es vēlējos uzzināt vai jūs varētu man ieteikt labāko konferenču zāli?
начать обучение
I was wondering if you could suggest the best conference hall?
Vai jūs esat bijis uz šo konferenci pirms tam?
начать обучение
Have you been to this conference before?
Vai jūs apskatījāt ievērojamākās vietas šeit?
начать обучение
Have you done much sightseeing while you are here?
Vai neiebilstat, ja es jūs pārtraukšu?| Nē, neiebilstu. Turpiniet!
начать обучение
Do you mind if I interrupt? | No, I don't. Go ahead.
+28 карточки
Урок является частью курса
"Saviesīgā saruna angļu valodā"
(всего 799 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.