Jautājot pēc palīdzības un palīdzot - Asking for help and helping

 0    52 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Redziet, es nesaprotu to.
начать обучение
You see, the thing is that I don't understand that.
Atvainojiet. Man ir jautājums.
начать обучение
Excuse me, I've got a question.
Vai jūs varētu paskaidrot, ko šis vārds nozīmē?
начать обучение
Could you explain what this word means?
Jūs esat daudz palīdzējusi.
начать обучение
You've done me a great favour.
Jūs varat iestāties kursos, klausīties mūziku vai televizoru angļu valodā.
начать обучение
Your options include enrolling to a course, listening to music or watching TV in English.
Ko jūs vēlētos uzzināt?
начать обучение
What would you like to know?
Vai jūs varētu minēt piemēru?
начать обучение
Could you give me an example?
+45 карточки
Урок является частью курса
"Saviesīgā saruna angļu valodā"
(всего 799 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.