Και,ή,αλλά,οπότε - And, or, but, so

 0    23 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
για
Είναι ενα δώρο για σένα.
начать обучение
for
It's a gift for you.
ως
Δουλεύω ως οδηγός.
начать обучение
as
I work as a guide.
λίγοι
Μας έδωσαν λίγο χρόνο.
начать обучение
few
also: "little"
They gave us little time.
επειδή
Δεν θέλω να ταξιδεύω με πλοίο γιατί με πιάνει ναυτία.
начать обучение
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
μόνο
Έχω μόνο 5 λεπτά.
начать обучение
only
I have only 5 minutes.
οπότε
Πεινούσα οπότε βγήκα να φάω κάτι.
начать обучение
so
I was hungry so I went out to eat something.
σε σχέση με
Είμαι πιο έξυπνος σε σχέση με εσένα.
начать обучение
than
I'm more intelligent than you.
+16 карточки
Урок является частью курса
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(всего 255 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.